http://www.unss.sk/

Aktivity

Smiem prosiť?

Veta, ktorú snáď pozná každý z nás. Bol to však aj názov projektu, ktorý realizovalo Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (KS ÚNSS) v Žiline. Šlo o kurz spoločenského tanca - akási tanečná miniškola pre zrakovo postihnutých ľudí zo Žilinského kraja.

Keďže prvým znakom tanca je pohyb, jednou z možností rozvoja pohybovej aktivity je aj tanec. Dve veci ktoré navzájom súvisia a ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Určite mi dáte za pravdu, keď poviem, že sa učíme tancovať najskôr očami. Ako sa však naučia tancovať nevidiaci, ktorí majú rovnakú túžbu po pohybe ako ostatní, ale nedokážu ju pomocou zraku „okopírovať“?

Bolo teda nutné zvoliť iný postup – taký, aby tanečné kroky boli rovnako ladné a v rytme hudby. Na to poslúžila pohybová a tanečná príprava, pričom účelom tanečnej prípravy a celého tréningu bolo, aby sa zrakovo postihnutý človek vedel pohybovať prirodzene v rámci tej-ktorej tanečnej techniky, a to účelne, ľahko, bez zjavnej námahy a v súlade s hudobným sprievodom.

Z tancov, ktoré sa v rámci kurzu učili môžem vymenovať polku, valčík, valtz, tango. Tanečne zdatnejší si skúsili aj čaču, rumbu a foxtrot. Najväčší úspech však medzi účastníkmi mala mazurka – tanec takmer zabudnutý. Okrem praktických cvičení sa na kurze hovorilo aj o histórii jednotlivých tancov a súčasťou kurzu bol aj rýchlokurz spoločenského správania a vystupovania nielen na tanečnom parkete, ale všeobecne dodržiavania spoločenského bontónu.

Viete napr., že autorka polky je Češka Anna Chadimová a pracovala ako slúžka, a že napr. predchodcami tanga boli tance afrických černochov (nazývané tangano), ktorých v čase otrokárstva zavliekli do Ameriky a viac ako sto rokov bolo tango pokladané za tanec "priveľmi hriešny" pre spoločenské sály, no napriek zákazom (pápežom, cisárom Viliamom) sa stalo veľmi populárnym?

Kurz však nebol len „tanečným drilom“, ale aj prostriedkom na vytvorenie nových priateľstiev a vzájomných väzieb. Konal sa od 15.08.2008 do 19.08.2008 v prekrásnej prírode okolia Makova, v hoteli Pančava. Podobný kurz so konal už pre 2 rokmi. Tak ako vtedy aj teraz sa stretol s veľkým úspechom a všetci zrakovo postihnutý účastníci prejavili záujem o ďalšie pokračovanie.
Tento ročník sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Grantového programu Mesta Žilina. V mene všetkých účastníkov kurzu im chcem poďakovať za prekrásnu akciu, ktorá vo všetkých zanechala milé spomienky a nezabudnuteľné pocity. Veríme, že sa nám aj v budúcnosti podarí získať ďalšie finančné prostriedky na to, aby sa takýto kurz nekonal len „náhodne“, ale stal sa postupne tradíciou.

Mgr. Erika Kanátová
koordinátor projektu

Fotogaléria k podujatiu:

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina