http://www.unss.sk/

Aktivity

Bojnice rukami detí

Rekreačno-edukačný pobyt pre zrakovo postihnuté deti, Bojnice

- fotogaléria k pobytuNapriek tomu, že sa už mnohí chystáme na blížiace sa Vianoce, dovoľte mi, aby som spomenula tie predošlé. Ani nie tak priamo Vianoce, ako čas a zhon predvianočný, kedy väčšina z nás behala zháňala všetko potrebné. Boli však aj takí, ktorí sa na chvíľu zastavili a vychutnávali čaro vianočných sviatkov a popri tom stihli ochutnať vianočný punč – a to hneď primátorský.
Vďaka tomu sa podarilo vyzbierať z predaja vianočného primátorského punču 2 144,89 €, ktoré primátor mesta Žilina Ing. Ivan Harman venoval Krajskému stredisku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline (KS ÚNSS Žilina) na realizáciu rekreačno-edukačného pobytu pre zrakovo postihnuté deti žilinského kraja v Bojniciach.

Keďže sa vyzbieralo viac, ako sme očakávali, deti si mohli vychutnávať posledný augustový týždeň Bojnice celé tri dni. A pobyt sa skutočne vydaril. Dokonca nám prialo aj počasie. Deti navštívili zámok Bojnice, kde si mohli niektoré exponáty prezrieť rukami. No poznáte to – ničoho sa nedotýkať! Skúste však nevidiacemu dieťaťu popísať brnenie, alebo dobový nábytok, či napr. krásne kachľové obloženie. Niečo si deti vyhmatať mohli, niečo im musela vyškolená sprievodkyňa dopodrobna popísať. V kaplnke zámku je však pre zrakovo postihnutých návštevníkov pripravená maketa celého zámku s popiskami v bodovom písme, ktorú si mohli deti vyhmatávať do sýtosti.
Okrem zámku deti samozrejme navštívili aj ZOO. Tie, ktoré majú zvyšky zraku si mohli zvieratká prezrieť podrobnejšie, nevidiace deti sa však museli spoľahnúť len na to, či sa im zvieratko pohladkať dá, alebo nie. Keďže je však pri každom „výbehu“ o zvieratku stručný popis, ktorý sme si spoločne čítali, boli spokojné aj tak.
Zúčastnili sme sa vystúpenia šermiarov a sokoliarov, ktorí deťom ochotne na chvíľu požičali a popísali dobové zbrane, či vycvičené vtáctvo. A tak niektoré deti prvý krát „videli“ meč, dereš, sovu či víra.
Veľkým zážitkom bola pre deti návšteva soľnej jaskyne. Tam si po celodenných výletoch trochu oddýchli. No väčšina z nich prehmatávala a neustále skúšala steny, podlahu a umelé fontánky či sú skutočne slané. Oddychovalo sa potom na kúpalisku. No deti sú neúnavné, a aj napriek tomu, že sú zrakovo postihnuté, vo vode sa vedeli vyšantiť s rovnakou chuťou ako ostatné deti.
Snáď najzaujímavejšou poučnou exkurziou bola návšteva jediného sklárskeho skanzemu na Slovensku, vo Valašskej Belej. Fúkanie pohárov, hračiek, dekoračných predmetov, či šperkov nevidela „v priamom prenose“ väčšina z nás. Sklár, ktorý sa o skanzem stará, deťom podrobne vysvetlil, aký je to zložitý proces, kým vznikne napr. pohár. Od ťažby materiálu, jeho príprava, rôzne prísady, pomôcky, formy, píšťale. Najlepšie na tom bolo, že všetko – samozrejme okrem pece, ktorá mala asi 1 500°C - si deti mohli vyhmatať, rukami a prstami rozpoznávať rozdielnosť materiálov. Niektoré sa nebáli ani fúknuť do píšťale. Priamo pred očami detí im sklár vyfúkal pohár, labuť, sloníka, či sklenený cukrík, čo by si najradšej zobrali deti so sebou, no každý výrobok sa musí po „vyfúkaní“ ešte vypaľovať v inej peci.

Celý pobyt si deti nesmierne užívali a nešetrili chválami. Okrem zábavy sa toho aj veľa naučili a odchádzali plné zážitkov. Mnohé z nich by si takýto pobyt bez cudzej pomoci dovoliť nemohli, či už z zdravotného, no i finančného hľadiska. Preto dovoľte, a by som sa v ich mene mohla poďakovať primátorovi mesta Žilina Ing. Ivanovi Harmanovi, a všetkým, ktorí túto myšlienku podporili a podporujú a takýmto spôsobom podávajú pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú.
Ďakujeme a aj tento rok Nazdravie!

Mgr. Erika Kanátová, KS ÚNSS Žilinaodkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina