http://www.unss.sk/

Aktivity

Galaprogram k 20-temu výročiu vzniku ÚNSS

V ľudskom živote je 20 rokov „prelomový vek“, kedy človek stojí na prahu dospelosti a snaží sa pripraviť na všetky slasti aj starosti života. ÚNSS je živý organizmus, ktorý sa tiež neustále vyvíja, čo znamená, že musí reagovať na všetky nielen legislatívne ale aj spoločenské zmeny, tak aby bola schopná udržať uplatniť a presadiť sa v spoločnosti. Jej vývoj prešiel za 20 rokov mnohými viac či menej výraznými zmenami, pričom v centre jej záujmu je zrakovo postihnutý človek. To by však nebolo možné bez obetavého prístupu, prínosu a často „mravenčej“ práce zainteresovaných ľudí nielen z radov nevidiacich a slabozrakých osôb, ale aj ďalších pracovníkov, priateľov a organizácií, inštitúcií, ktoré sa svojou činnosťou podieľajú na plnení poslania ÚNSS.

A práve túto prácu ocenila KR a KS ÚNSS na spoločne pripravenom galaprograme, ktorý sa konal 24.11.2010 v Slovenskom komornom divadle v Martine, pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Ocenení boli z radov externých spolupracovníkov KR a KS ÚNSS Žilina a ZO ÚNSS Žilinského kraja, ako aj interných členov ÚNSS. Za všetkých možno spomenúť VÚC Žilina, LIONS club Žilina, SKD Martin, mestá Čadca, Martin, Trstená, rôzne firmy, optici, či jednotlivci. Za osobný prínos a spoluprácu boli ocenení aj členovia ÚR a KR ÚNSS Žilina, tiež ľudia, ktorí stáli pri zrode ÚNSS, či radoví členovia ZO, ktorí svojou činnosťou pomáhajú pri plnení poslania a rozvoji ÚNSS.

Oceneným boli odovzdané Pamätné listy a Plakety. Zároveň však bola ÚNSS ocenená Pamätným listom od mesta Martin a riaditeľ SKD Martin František Výrostko odovzdal ÚNSS Pamätnú knihu SKD „Príbeh divadla“, ktorá mapuje jeho činnosť od roku 1889 do roku 2009. Za prejavené uznanie ďakujeme.

Súčasťou galaprogramu bolo aj divadelné predstavenie „Kumšt“, ktoré bolo špeciálne odohrané pri tejto príležitosti.

Fotogaléria k akcii:

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina