http://www.unss.sk/

Aktivity

Cesta svetla

Problematika zrakového postihnutia je pre širokú verejnosť známa len veľmi povrchne. Ľudí so zrakovým postihnutím si zvyčajne spájame len s bielou palicou, väčšia časť ich života však ostáva skrytá a nespoznaná.

Nevidiacim a slabozrakým ľuďom v širšom vzdelávaní a zamestnávaní bránia mnohé (informačné a architektonické) bariéry. V dôsledku toho sa s nimi stretávame len málo a priepasť medzi vidiacou populáciou a zrakovo postihnutými ľuďmi sa ešte prehlbuje. Snažíme sa preklenúť ju pomocou umenia, ktoré dokáže podnietiť myslenie a cítenie ľudí a vzbudiť záujem o veci, ktorým predtým venovali len malú pozornosť. Preto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) už po šiesty krát usporiadala fotografickú súťaž „Cesta svetla“, ktorej témou je svet ľudí s ťažkým postihnutím zraku.
Do súťaže sa zapojili vidiaci aj zrakovo postihnutí autori, ktorí prijali výzvu nazrieť do tohto sveta a otvoriť ho širokej verejnosti. Súťaže sa zúčastnilo 14 autorov, ktorí spolu zaslali 54 fotografií.

Cieľom výstavy „Cesta svetla“ je pootvoriť prostredníctvom fotografií dvere do sveta zrakovo postihnutých ľudí, a podnietiť návštevníkov k pozastaveniu a zamysleniu sa nad rozmanitosťou života. Cesta svetla rozpráva o zrakovom postihnutí cez umenie, ktoré hovorí univerzálnym jazykom zrozumiteľným pre každého, s cieľom dotknúť sa čo najširšieho okruhu ľudí, a tým búrať bariéry, ktoré ľudia so zrakovým postihnutím musia na svojej ceste k plnohodnotnému životu stále prekonávať.
V rámci žilinského kraja túto výstavu organizuje Krajské stredisko (KS) ÚNSS Žilina v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline, kde bude výstava prístupná v septembri 2010 a so Slovenským komorným divadlom v Martine, kde bude výstava inštalovaná a prístupná vo foyer v októbri tohto roku.

Každá fotografia je ošetrená menom autora a názvom diela nielen písaním písmom, ale aj popiskami v bodovom písme. Srdečne pozývame na výstavu pre všetkých, ktorých táto problematika zaujíma a každého, kto chce porozumieť a pochopiť život bez zraku.

Táto putovná výstava bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Fotogaléria k výstave:

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina