http://www.unss.sk/

Aktivity

Každý dovidí na hviezdy

Počas Vianoc a vianočného obdobia sa vytvára priestor na intenzívne združovanie rôznych záujmových skupín obyvateľstva. Inak tomu nebolo ani počas minulých vianočných sviatkov.

Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline a Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline pripravilo špecifické podujatie pod názvom „Každý dovidí na hviezdy“, ktoré finančne podporil Žilinský komunitný fond. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo prezentovať jedinečný fenomén drotárstva a drotárskeho remesla, a zároveň priblížiť život ľudí so zrakovým postihnutím širokej verejnosti. Bola to tiež príležitosť zdôrazniť myšlienku pomoci a spolupatričnosti v predvianočnom čase.

Podujatie sa konalo 13.12.2009 vo výstavnej miestnosti areálu Budatínskeho hradu a bolo prístupné tak zrakovo postihnutým ľuďom ako aj širokej verejnosti. Všetci zúčastnení mohli plnohodnotne participovať na workshope, ktorý bol zameraný na výuku práce s drôtom a rôzne drotárske techniky. Odborne školená inštruktorka drotárstva priblížila zrakovo postihnutým (ďalej ZP) návštevníkom nielen históriu drotárstva na Považí, ale predstavila aj umenie súčasných drotárskych majstrov.

Všetci si mohli na „vlastné oči aj ruky“ vyskúšať rozdielnosť používaných materiálov, hrúbku i charakter drôtu, drotárske pomôcky, ako sú napr. kliešte rôznych veľkostí a zakončení, pinzety, nožnice, ozdobné predmety, ktoré sa opletajú špeciálnymi drôtenými technikami, alebo sa priamo vpletajú do výrobku, a iné zaujímavosti priamo súvisiace s výrobou drôtených predmetov.

Naučené drotárske techniky si sami aj vyskúšali – učili sa vytvárať rôzne dekoračné predmety, vianočné ozdôbky a šperky. A veru – nedali sa zahanbiť. Aj keď práca s drôtom vôbec nie je jednoduchá a vyžaduje nielen trpezlivosť, ale zvlášť u človeka so ZP veľkú fantáziu a zručnosť, výrobky ZP ľudí boli prekrásne.

Tí odvážnejší si vyskúšali aj paličkovanie. Náušnice, prstene, náhrdelníky, prívesky na kľúče, vianočné ozdoby, ale aj opletanie veľkonočného vajíčka a iné nádherné veci si mohli ZP klienti ponechať na pamiatku. Od Považského múzea dostali na dôvažok aj pletený svietnik, drobné vianočné ozdoby a medovníčky.

Popri práci s drôtom, pri ktorej si mohli všetci vyskúšať svoje šikovné prstíky a trpezlivosť, ZP návštevníci mohli ohmatať a hapticky precítiť vystavené drotárske exponáty zo zbierkového fondu drotárskeho umenia. Pre všetkých pripravilo KS ÚNSS Žilina výstavu kompenzačných a optických pomôcok pre ZP ľudí. Niektoré z pomôcok využili ZP aj priamo pri práci s drôtom. O príjemnú vianočnú atmosféru sa postaral DFS Pastierik zo Soliniek s atraktívnym pásmom kolied a vianočných obyčajov. Všade rozvoniavalo vianočné pečivo z Spolku žien Žilina.

Všetci z tohto podujatia odchádzali plní dojmov a nadšenia. Práca s drôtom ich natoľko zaujala, že sa jej chcú venovať aj naďalej. Všetci spoločne veríme, že takýchto podujatí bude viac a už teraz sa tešíme na „vianočné pletenie“ v roku 2010.

Mgr. Erika Kanátová
KS ÚNSS Žilina

Fotogaléria k podujatiu:

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina