http://www.unss.sk/

Aktivity

Každý dovidí na hviezdy II.

Podujatie pod rovnakým názvom sa konalo už minulý rok. Tento rok sa teda konal II. ročník a pripravili ho v spolupráci Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline a Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo prezentovať jedinečný fenomén drotárstva a drotárskeho remesla, a zároveň priblížiť život ľudí so zrakovým postihnutím širokej verejnosti.

Akcia sa konala v prekrásnych zrekonštruovaných priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Všetci zúčastnení mohli plnohodnotne participovať na workshope, ktorý bol zameraný na výuku práce s drôtom a rôzne drotárske techniky. Vyskúšali si rôzne materiály i pomôcky na výrobu drôtených predmetov, pokúsili sa vytvoriť si rôzne ozdoby, šperky, prívesky, za pomoci drotárskej inštruktorky p. Porubčanskej. Odvážnejší – väčšinou ženy – si vyskúšali aj techniky paličkovania a výroby paličkovanej čipky.

Považské múzeum pripravilo pre všetkých účastníkov aj chutné občerstvenie a vytvorilo príjemnú vianočnú atmosféru. K nej prispelo aj vystúpenie folklórnej skupiny ĽH súrodencov Ďuranovcov zo Stráže. Súčasťou workshopu bola aj prezentácia ručne vyrobeného dreveného Betlehemu v nadživotnej veľkosti od rezbára zo Štiavnika p. Palka. Nevidiaci návštevníci ju privítali s veľkým nadšením aj preto, lebo si celý betlehem mohli aj vyhmatať, detailne prezrieť rukami. KS ÚNSS Žilina pripravilo pre širokú verejnosť prezentáciu optických a kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých ľudí. Niektoré z pomôcok využili účastníci priamo pri drôtovaní.

Všetci odchádzali z tohto podujatia plný mimoriadnych dojmov a príjemných zážitkov. Preto dovoľte, aby som v ich mene poďakovala hlavne pracovníkom Považského múzea v Žiline, ktorým sa podarilo takúto skvelú atmosféru vytvoriť. Ďakujeme a tešíme sa na budúci rok!

Mgr. Erika Kanátová, KS ÚNSS Žilina

Fotogaléria k akcii:

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina