http://www.unss.sk/

Aktivity

Kvalitné sociálne služby pre zrakovo postihnutých

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizovala v období od 17. marca 2009 do 31. októbra 2010 projekt s názvom Kvalitné vedomosti a zručnosti - lepšie služby klientom. V rozhovore sme sa opýtali Libuši Roblovej, projektovej manažérky, ako tento projekt ovplyvnil a ovplyvní život zrakovo postihnutých ľudí na Slovensku.

Prečo sa ÚNSS rozhodla realizovať tento projekt a čo bolo jeho cieľom?

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť adaptabilitu a konkurencieschopnosť zamestnancov ÚNSS. Vychádzali sme z predpokladu, že zamestnanci, ktorým poskytneme kvalitné školenia, budú následne poskytovať lepšie služby klientom. Hlavnými cieľmi projektu bolo poskytnúť a zvýšiť vedomosti a zručnosti zamestnancov ÚNSS v troch oblastiach - počítačové, manažérske a špecifické zručnosti a vedomosti nevyhnutné pre prácu so zrakovo postihnutými klientami. Projekt bol určený pre zamestnancov ÚNSS, ale nepriamy efekt z neho prostredníctvom kvalitnejších služieb majú všetci klienti ÚNSS. Projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prostredníctvom ktorého sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 210 610, 77 Eur (6 344 860,00 Sk).

Aké výsledky ste dosiahli a ako reálne ovplyvnia život zrakovo postihnutých ľudí na Slovensku?

Zamestnanci sa zúčastnili celkovo 8 aktivít:

 • kurzy počítačových zručností – komplexné školenie ECDL (európsky počítačový vodičák)
 • sociálne poradenstvo
 • základy manažmentu mimovládnych organizácií
 • systematické vzdelávanie pre pracovníkov v sociálnych službách
 • základy sociálno-právneho poradenstva pre zrakovo postihnutých klientov
 • kurz priestorovej orientácie a samostatného pohybu
 • základné informácie o kompenzačných pomôckach a asistenčnej technológii
 • kurz sebaobsluhy
V projekte bolo vyškolených 40 zamestnancov ÚNSS, ktorí ročne obslúžia viac ako 2900 klientov. Aj tento projekt prispel k tom, aby sa ÚNSS stala organizáciou, ktorá poskytuje sociálne služby na najvyššej úrovni na Slovensku.

Ako hodnotili projekt jeho účastníci?

Veľmi pozitívne. Po jednotlivých aktivitách sme sa pýtali na názory účastníkov, z ktorých vyplynulo, že takéto projekty sú pre ich prácu kľúčové. Získajú nové informácie, majú možnosť si medzi sebou vymieňať skúsenosti a dobrú prax, utužiť kolektív a tiež si zopakujú a pripomenú aj postupy, ktoré už pred tým poznali. Účastníkov najviac zaujalo školenie ECDL, ktoré sa v našej organizácii realizovalo po prvý krát. Do budúcnosti by sme radi realizovali takéto školenia na pravidelnej báze, na čo samozrejme budeme hľadať ďalšie projektové možnosti.

Projekt sa realizoval v nasledovných krajoch Slovenska:

 • Trnavský samosprávny kraj
 • Trenčiansky samosprávny kraj
 • Nitriansky samosprávny kraj
 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Košický samosprávny kraj
 • Prešovský samosprávny kraj

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Sociálna implementačná agentúra Európsky sociálny fond Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Fotogaléria k projektu:

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina