http://www.unss.sk/

Aktivity

Strelecký krúžok

Zrakovo postihnutí (ZP) ľudia sú vzhľadom k svojmu handicapu často izolovaní ak nie priamo vylúčení z rôznych športových aktivít. Samotné zrakové postihnutie v niektorých prípadoch vylučuje akúkoľvek športovú aktivitu. V prípade, že ide o človeka fyzicky aj zdravotne zdatného, problém nastáva v samotnom výkone športovej aktivity, ku ktorej ZP človek takmer vo všetkých prípadoch potrebuje vidiaceho spoluhráča, pomocníka.
Pri športovej streľbe zo zbrane je to však iné – tam je spoluhráč či pomocník skôr na obtiaž - a to nielen vidiacim ale aj samotným ZP športovcom .

Pri strieľaní zo zbrane treba byť ako skala – svaly sú v permanentnom napätí, telo napäté ako struna, ruka sa nesmie triasť a oči sú zaostrené na cieľ. Ako však trafiť, ak nevidíte nič? „Ušami,“ znie jednoduchá odpoveď. Streľba učí koncentrovať sa v daný okamih na pohyby svalstva. Terč určený na tréning streľby nevidiacich je sledovaný cez počítač, je možné teda trénovať aj doma, pretože sa nestrieľa nábojmi. Strieľa sa pomocou laserového lúča z pištole, ktorý dopadá na čisto biely terč. Prostredníctvom prepojenia terča na PC je streľba ako aj samotné mierenie ozvučené – a to takým spôsobom, že keď lúč z pištole dopadá k stredu terča, vydáva najtenší, najintenzívnejší signál. Vtedy treba potiahnuť spúšť. Program v PC následne oznámi výsledok zásahu, ako aj pozíciu strely (orientuje sa pomocou hodinového ciferníka). Ide o zdanlivo jednoduchý postup.

Vďaka finančnej podpore Grantového programu ÚNSS a Grantového systému mesta Žilina zakúpilo KS ÚNSS v Žiline celé zariadenie potrebné na výkon tejto športovej aktivity – a klienti boli nadšení..Strelecký krúžok – ako si ho ZP klienti zatiaľ nazvali – začal svoje fungovanie 05.02.2010. Každý sa mohol oboznámiť so zbraňou, ako aj so systémom streľby. Pár nadšencov tejto kráľovskej disciplíny sa hneď aj dohodlo na pravidelných tréningoch, ktoré sa konajú v priestoroch KS ÚNSS Žilina, každý prvý piatok v mesiaci. Dokonca už prišla aj výzva - o podobné tréningy majú záujem aj ZP klienti z Trenčianskeho kraja. Po dohode s KS ÚNSS Žilina im bude zriadenie zapožičané na určitú dobu potrebnú na nácvik, a oba kraje si môžu potom spoločne zmerať sily.
V prípade, že máte záujem o vyskúšanie si akustickej streľby, môžete sa pridať k ostatným „strelcom“ každý prvý piatok v mesiaci.

Fotogaléria k podujatiu:

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina