http://www.unss.sk/

Aktivity

Ako používať digitálnu knižnicu

Takto znel názov odborného seminára o využívaní služieb Slovenskej knižnice pre nevidiacich (SKN) Mateja Hrebendu v Levoči zrakovo postihnutými čitateľmi, ktorý sa konal 18.05.2011 v Žiline.

Myšlienka digitálnej knižnice sa začala formovať začiatkom 90. Rokov v súvislosti s rozšírením www technológie. Vo všeobecnosti môžeme povedať že digitálna knižnica je knižnica, ktorej zbierky sú uložené v digitálnych formátoch a dostupné prostredníctvom počítačov.

S touto ideou pracuje aj SKN Levoča, ktorá ako jediná a jedinečná inštitúcia na Slovensku poskytuje knižnično-informačné služby pre zrakovo postihnutých čitateľov. V snahe zlepšiť nevidiacim prístup ku kultúrnym hodnotám a informáciám pripravili projekt Sprístupnenie digitálnych zvukových kníh na webovej stránku SKN, za ktorý získali cenu ITAPA 2007 v kategórii „Nové služby“.

Ponuka zvukových kníh je dostupná zrakovo postihnutým čitateľom od roku 2006 a momentálne majú vo fonde zvukových kníh spracovaných viac ako 1 800 titulov rôznych žánrov. Seminár bol určený priamo zrakovo postihnutým ľuďom, ktorí sa prostredníctvom neho mohli dozvedieť informácie o pravidlách, podmienkach, a spôsobe využívania digitálnej knižnice a služieb SKN Levoča.

Samozrejmosťou boli praktické ukážky z načítaných kníh, časopisov, či encyklopédií. Seminár sa konal v priestoroch Krajskej knižnice (KK) v Žiline, a tak sa k ponuke služieb pre zrakovo postihnutých čitateľov pridala aj KK Žilina, ktorá ponúka – v rámci spolupráce s SKN Levoča - zvukové knihy na CD, MP3, alebo môže vybrané tituly stiahnuť do vlastných prehrávačov čitateľov, pričom podmienkou je len bezplatná registrácia v SKN Levoča.

Človek, ktorý „číta“ zvukovú knihu tak vôbec zrak nepotrebuje. Dokonca nemusí ani ovládať bodové písmo – aj keď v rámci písomnej komunikácie je B. písmo pre nevidiacich zatiaľ neprekonané a jedinečné. Preto je zvuková kniha „univerzálnym nástrojom“ k získaniu informácií. Stačí len počúvať ...Vďaka digitálnej knižnici sa zrakovo postihnutým ľuďom otvára cesta k poznaniu , ku kultúrnym hodnotám, k literatúre v najširšom slova zmysle, a samozrejme k vzdelávaniu.

Mgr. Erika Kanátová, vedúca KS ÚNSS Žilina


Seminár Ako používať digitálnu knižnicu Seminár Ako používať digitálnu knižnicu Seminár Ako používať digitálnu knižnicu
Seminár Ako používať digitálnu knižnicu Seminár Ako používať digitálnu knižnicu Seminár Ako používať digitálnu knižnicu
Seminár Ako používať digitálnu knižnicu
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina