http://www.unss.sk/

Aktivity

Výstava Fragmenty z prírody IX.

Plagát Výstava Fragmenty z prírody IX. (jpg)

Pozývame Vás na výstavu pod názvom „Fragmenty z prírody VIII.“, ktorú pre Vás každoročne pripravuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Výstava sa uskutoční v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Školská ulica č. 4. a potrvá od 21.01.2011 do 28.2.2011 a je venovaná predovšetkým nevidiacim a slabozrakým ľuďom doplnená Braillovým písmom.

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 20.januára 2011 o 14:30 hod.

Na výstave budé predstavené plody a semená lesných drevín.

Vstupné:
0,17 €
0,50 €


Z uskutočnenej vernisáže

Tak ako každý rok, aj tento rok pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Krajským stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline, už 9. ročník výstavy pod názvom „Fragmenty z prírody“. Tento ročník je zameraný na semená a plody lesných drevín.

Kvôli plánovanej rekonštrukcii priestorov múzea však nie je výstava v tradičnom termíne školských letných prázdnin, ale práve teraz od 21.01.2011 do 28.02.2011.

Spravidla je výstava určená predovšetkým zrakovo postihnutým návštevníkom. No nielen im - svojim charakterom môže obohatiť aj výuku žiakov na ZŠ pri poznávaní drevín našich lesov a záhrad. Na tejto výstave neplatí – Nedotýkať sa! Práve naopak – dotýkať sa je nutné. Všetci návštevníci – nielen nevidiaci – tak môžu dokonale hapticky precítiť kus našej prírody. Každý exponát je ošetrený popiskou vo zväčšenom i Braillovom písme a vyškolené pracovníčky múzea Vás radi a ochotne prevedú celou výstavou.

Fotogaléria z výstavy

Výstava Fragmenty z prírody IX. Výstava Fragmenty z prírody IX. Výstava Fragmenty z prírody IX.
Výstava Fragmenty z prírody IX. Výstava Fragmenty z prírody IX. Výstava Fragmenty z prírody IX.
Výstava Fragmenty z prírody IX. Výstava Fragmenty z prírody IX. Výstava Fragmenty z prírody IX.
Výstava Fragmenty z prírody IX. Výstava Fragmenty z prírody IX. Výstava Fragmenty z prírody IX.
Výstava Fragmenty z prírody IX. Výstava Fragmenty z prírody IX. Výstava Fragmenty z prírody IX.
Výstava Fragmenty z prírody IX.
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina