http://www.unss.sk/

Aktivity

Každý dovidí na hviezdy III. - Príbeh umenia

V roku 2009 sa zrealizoval pilotný projekt PMZA v spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS Žilina , ktorého nosnou aktivitou boli tvorivé dielne drôtovania (PMZA je múzeum s celoslovenským zameraním na drotárstvo )a paličkovanej čipky s vianočnou tematikou jednak pre klientov Únie ale aj pre širokú verejnosť. Výsledkom boli nádherné dekoračné predmety, nové priateľstvá a neopakovateľná atmosféra.

Podujatie Každý dovidí na hviezdy v roku 2010 vstúpilo do druhého ročníka. Uskutočnilo sa v renesančnom Sobášnom paláci v Bytči. Klienti UNSS a široká verejnosť opäť drôtovali a paličkovali dekoračné predmety, ale najmä sa zdokonaľovali v technikách , ktoré si odskúšali na prvom stretnutí. V paláci bol prvýkrát predstavený, špeciálne aj pre túto akciu, výnimočný monumentálny betlehem štiavnického rezbára Jána Palku. Drevené plastiky betlehemu si klienti Únie mohli zažiť a precítiť rukami.

Po oba ročníky podujatie sprevádzala ľudová hudba s vianočnými koledami, bolo pripravené vianočné občerstvenie a prezentácia pomôcok a zariadení, ktoré kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia zraku.

Inak to mu nebolo ani počas tretieho ročníka podujatia Každý dovidí na hviezdy, s podtitulom Príbeh umenia, ktoré sa konalo 18.12.2011, opäť v prekrásnych magických priestoroch Sobášneho paláca v Bytči.

Lektormi projektu bola žilinská výtvarníčka Mária Chomisteková, ktorá účastníkom priblížila vývoj umenia v niekoľkých umeleckých zastávkach, prostredníctvom historických artefaktov – napr. rôznych historických nádob, misiek, alternatívnych kalendárov, sošiek, ktoré si mohli návštevníci priamo vyhmatať a hapticky precítiť. Spoznali tak mamutovinu z obdobia 25 až 30 tisíc rokov p.n.l., zvláštny ročný kalendár z Barmy, sošku Venuše, nádoby z obdobia keltskej kultúry a mnohé iné.

Väčšina diel z minulosti bola tvorená z hliny. A tá sa stala aj hlavným výtvarným materiálom tohto workshopu. Pod vedením ďalšieho lektora umeleckého výtvarníka Mareka Ryboňa, ktorý priblížil umenie minulosti a súčasnosti, tvorili návštevníci vlastné umenie. Aj napriek zrakovému handicapu dokázali vytvoriť rôzne vázy, misky, sošky, masky, zvieratá, každý podľa vlastnej fantázie. Práca s hlinou a výrobky boli vyjadrením ich pocitov, zážitkov či vianočnej nálady.

Keďže hlina je materiál veľmi tvárny, vznikli naozaj zaujímavé výtvarné diela. Kultúrna manažérka PM Žilina Adriana Brziaková, ktorá akciu organizačne zabezpečovala, sa ponúkla, že vydarené výrobky z hliny dá na pamiatku vypáliť. Napokon si mohli návštevníci urobiť aj odliatok vlastnej tváre, ruky, či predmetu, ktorý ich zaujal, pomocou alobalu a voskovej sviečky. Naoko jednoduchá činnosť skrývala v sebe mnoho zábavy, hlavne pri konečnom výsledku.

Počas celého podujatia bola pre návštevníkov a účastníkov podujatia pripravená aj výstava optických a kompenzačných pomôcok, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú alebo podporujú chýbajúce, či oslabené zrakové funkcie, ktorú pripravilo Krajské stredisko ÚNSS Žilina.

Po príjemne strávenom dni dostali návštevníci na pamiatku, možno aj ako odmenu za usilovnosť, od PM Žilina vianočný balíček s úlomkom rituálnej keltskej nádoby a puzdro na okuliare.

Dovoľte mi poďakovať sa Považskému múzeu Žilina, Pekárni Mira, lektorom a organizátorom projektu za nádhernú predvianočnú Zlatú nedeľu. Veríme, že si tento vydarený workshop zachová svoju tradíciu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Ďakujeme

Mgr. Erika Kanátová, vedúca KS ÚNSS Žilina


Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina
Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina
Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina
Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina Príbeh umenia, KS ÚNSS Žilina
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina