http://www.unss.sk/

Aktivity

Súťaž v písaní a čítaní v Braillovom písme

Bodkovaný svet

Dňa 16.06.2011 sa v priestoroch KS ÚNSS Žilina na Karpatskej ulici č.10, konalo regionálne kolo súťaže v čítaní a písaní slepeckého bodového písma, ktorú finančne podporilo mesto Žilina v rámci Grantového programu. Súťaže sa zúčastnili zrakovo postihnutí ľudia celého žilinského kraja všetkých vekových kategórií, ktorí ovládajú slepecké bodové písmo, inak tiež Braillovo písmo pomenované po svojom autorovi Luisovi Braillovi.

Medzi súťažiacimi boli nevidiaci a prakticky nevidiaci ľudia zo Žiliny a okolia, Rajca, Martina, Čadce a Nižnej . Celkovo sa súťažilo v dvoch hlavných kategóriách, a to: 1. v čítaní bodového písma, ktorá mala 2 podkategórie (I. – ľudia, ktorí sa naučili bodové písmo v ZŠ pre nevidiacich, II. – ľudia, ktorí sa naučili Braillovo písmo individuálne, v kurzoch alebo v RSZP ) a 2. v písaní bodového písma.
Nad regulárnosťou a objektívnosťou súťaže dozerala odborná porota, ktorá hodnotila rýchlosť, správnosť a bezchybnosť čítania a písania bodového písma. Víťazi regionálneho kola postupujú do celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní bodového písma, ktorá sa bude konať koncom roka 2011, a je treba povedať, že víťazi žilinského kola sa vždy úspešne umiestňujú aj v kole celoslovenskom.

Víťazi jednotlivých kategórií:

1. Čítanie bodového písma

I. kategória

  • 1. miesto: Fučková Michaela z Martina
  • 2. miesto: Tichá Katarína zo Žiliny
  • 3. miesto: Dadaj Tomáš zo Žiliny

II. kategória

  • 1. miesto: Mackovčáková Jarmila z Čadce
  • 2. miesto: Oravcová Lýdia z Čadce

2. Písanie bodového písma

  • 1. miesto: Fučková Michaela z Martina
  • 2. miesto: Pekná Anna z Rajca
  • 3. miesto: Oravcová Lýdia z Čadce

Súťaž sa koná pravidelne každé 2 roky, a to nielen z dôvodu, aby si súťažiaci zmerali svoje schopnosti, ale aj preto aby sme si pripomenuli význam objavu Louisa Brailla, ktorý je obrovský. Dnes už azda niet krajiny na svete, kde by nepoznali Braillovo bodové písmo a kde by ho nepoužívali. Louis Braille pripravil nevidiacim širokú cestu k poznatkom, vzdelaniu a kultúre, čím podstatne prispel k ich sociálnej integrácii. Braillov systém bodového písma je dielom geniálnej intuície a má nárok na plnú originalitu.

Mgr. Erika Kanátová, vedúca KS ÚNSS Žilina


Súťaž v písaní a čítaní v Braillovom písme, KS ÚNSS Žilina Súťaž v písaní a čítaní v Braillovom písme, KS ÚNSS Žilina Súťaž v písaní a čítaní v Braillovom písme, KS ÚNSS Žilina
Súťaž v písaní a čítaní v Braillovom písme, KS ÚNSS Žilina Súťaž v písaní a čítaní v Braillovom písme, KS ÚNSS Žilina Súťaž v písaní a čítaní v Braillovom písme, KS ÚNSS Žilina
Súťaž v písaní a čítaní v Braillovom písme, KS ÚNSS Žilina
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina