http://www.unss.sk/

Aktivity

Deň Bielej palice 2012 - Fotogaléria

Deň Bielej palice 2012 - Fotogaléria, KS ÚNSS Žilina Deň Bielej palice 2012 - Fotogaléria, KS ÚNSS Žilina Deň Bielej palice 2012 - Fotogaléria, KS ÚNSS Žilina
Deň Bielej palice 2012 - Fotogaléria, KS ÚNSS Žilina Deň Bielej palice 2012 - Fotogaléria, KS ÚNSS Žilina Deň Bielej palice 2012 - Fotogaléria, KS ÚNSS Žilina
Deň Bielej palice 2012 - Fotogaléria, KS ÚNSS Žilina Deň Bielej palice 2012 - Fotogaléria, KS ÚNSS Žilina
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina