http://www.unss.sk/


Aktuality

Výstava Fragmenty z prírody X.

Pozývame Vás na výstavu Fragmenty z prírody X, ktorú pre vás každoročne pripravuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Keďže je momentálne SMOPaJ LM v rekonštrukcii, výstava sa koná v priestoroch Liptovského múzea – NKP Čierny Orol, Ulica 1. mája 28, a potrvá od 8. do 27. novembra. Venovaná je predovšetkým nevidiacim a slabozrakým ľuďom, doplnená je Braillovým a zväčšeným písmom s tematickým zameraním na pomôcky jaskyniara. Môžete tak na vlastné oči a ruky (keďže každú pomôcku si môžete zobrať do rúk, ohmatať a vyskúšať) spoznať napríklad čakan, prilbu, jaskynnú lopatku, elektrickú banícku lampu, či acetylénovú - karbidovú lampu, pomocné šplhacie laná a skoby a tiež zopár kvapľov a vápencov z jaskyne.

Výstava je spojená s prezentáciou kresieb a výtvarných prác s prírodnými motívmi detí zo špeciálnych škôl a dospelých z domovov sociálnych služieb Príroda našimi očami.

Vstupné: 0,20 € - 0,35 €

Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X.
Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X.
Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X.
Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X.
Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X.
Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X. Výstava Fragmenty z prírody X.
Výstava Fragmenty z prírody X.odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina