http://www.unss.sk/


Aktuality

In focus – v centre pozornosti

Krajské stredisko ÚNSS Žilina pripravilo v spolupráci so spoločnosťou Novartis Slovakia edukačné podujatie pre ľudí so zrakovým postihnutím zo Žilinského kraja „In Focus – v centre pozornosti“. V centre pozornosti boli práve ľudia s vážnym poškodením zraku.

Podujatie sa konalo 6. júna v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja, ktorý vyšiel pri príprave a realizácii v ústrety. Pre účastníkov boli pripravené zaujímavé vstupy o architektonických a dopravných bariérach pre nevidiacich a možnostiach ich odstraňovania, ktoré priblížila Katarína Kubišová z oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér ÚNSS. Zaujímavá bola i prezentácia s praktickými ukážkami práce s kompenzačnými pomôckami pre zrakovo postihnutých, ktorú pripravila firma Tyflocomp na čele s riaditeľom Martinom Dithalmom.

Odbornú stránku poskytovania sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím prezentovalo KS, ktoré sa venuje poskytovaniu špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, v zmysle riešenia sociálnych dôsledkov zrakového postihnutia. Na konkrétne problémy týkajúce sa legislatívy v oblasti kompenzácií ŤZP odpovedali priamo pracovníčky ÚPSVaR Žilina z oddelenia posudkových činností. Medicínske riešenia a liečbu očných ochorení priblížili MUDr. Blandína Lipková z FNsP Žilina spolu s diplomovanou zdravotnou sestrou Jankou Králikovou.

Podujatie finančne zastrešila spoločnosť Novartis Slovakia, ktorá by rada takéto edukačné akcie pripravovala častejšie, pretože si všetci uvedomujeme, že získané informácie sú prevenciou, ktorou si môžeme ochrániť zrak „pre krásy nášho života“

In focus – v centre pozornosti In focus – v centre pozornosti In focus – v centre pozornostiodkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina