http://www.unss.sk/


Aktuality

Súťažili sme v čítaní a písaní

V priestoroch KS ÚNSS Žilina sa 10. mája konalo regionálne kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma. Súťaže sa zúčastnili ľudia so zrakovým postihnutím zo Žilinského kraja všetkých vekových kategórií.

Medzi súťažiacimi boli nevidiaci a prakticky nevidiaci ľudia zo Žiliny, Martina, Čadce, Ružomberku a Sučian. Celkovo sa súťažilo v dvoch hlavných kategóriách:

1. čítanie Braillovho písma:

 1. I. ľudia, ktorí sa naučili Braillovo písmo v ZŠ pre nevidiacich
 2. II. ľudia, ktorí sa naučili Braillovo písmo individuálne, v kurzoch alebo v RSZP
 3. III. ľudia, ktorí sa naučili Braillovo písmo individuálne, v kurzoch alebo v RSZP za posledných 5 rokov; tejto kategórie sa zúčastnil len 21-ročný húževnatý mladík zo Sučian, ktorý sa naučil Braillovo písmo iba pred pol rokom; jeho snaha bola ocenená čestným uznaním

2. písanie Braillovho písma

Na regulárnosť a objektívnosť súťaže dozerala odborná porota, ktorej členmi boli nielen dlhoroční spolupracovníci ÚNSS, ale aj pracovníčka Žilinského samosprávneho kraja, odboru sociálnych vecí. Porota hodnotila rýchlosť, správnosť a bezchybnosť čítania a písania. Víťazi regionálneho kola postupujú do celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, ktorá sa bude konať koncom roka a na ktorej sa aj „Žilinčania“ vždy úspešne umiestňujú.

Víťazi jednotlivých kategórií:

1. Čítanie bodového písma

I. kategória

 1. 1. miesto: Michaela Fučková, Martin
 2. 2. miesto: Tomáš Dadaj, Žilina
 3. 3. miesto: Katarína Tichá, Žilina

II. kategória

 1. 1. miesto: Jarmila Mackovčáková, Čadca
 2. 2. miesto: Lýdia Oravcová, Čadca
 3. 3. miesto: Anna Vrlíková, Ružomberok

III. kategória

čestné uznanie: Tomáš Gerát, Sučany

2. Písanie bodového písma

 1. 1. miesto: Michaela Fučková z Martina
 2. 2. miesto: Marián Kováč z Čadce
 3. 3. miesto: Lýdia Oravcová z Čadce

Ceny do súťaže zabezpečil LIONS club Žilina, ktorý sa významnou mierou podieľa na spolufinancovaní aktivít KS ÚNSS Žilina. Súťaž sa koná pravidelne každé dva roky, a to nielen z dôvodu, aby si súťažiaci zmerali svoje schopnosti, ale aby sme si pripomenuli význam objavu Louisa Brailla, ktorý je obrovský. Dnes už azda niet krajiny na svete, kde by nepoznali Braillovo písmo. Louis Braille pripravil nevidiacim širokú cestu k poznatkom, vzdelaniu a kultúre, čím podstatne prispel k ich sociálnej integrácii. Braillov systém bodového písma je dielom geniálnej intuície a má nárok na plnú originalitu.

Súťažili sme v čítaní a písaní Súťažili sme v čítaní a písaní Súťažili sme v čítaní a písaníodkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina