http://www.unss.sk/


Aktuality

Žilinská MHD bližšie k cestujúcim so zrakovým postihnutím

Na základe spolupráce s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajským strediskom Žilina (KS ÚNSS Žilina), Dopravný podnik mesta Žilina s.r.o. (DPMŽ) zakúpil z vlastných zdrojov a inštaloval na niektorých svojich vozidlách prijímače signálov povelového vysielača VPN01S od firmy APEX, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým cestujúcim získať informácie o čísle linky a smere jazdy MHD.

Prijímač je umiestnený na prednej časti vozidla MHD a je schopný prijať signál z povelového vysielača VPN01S, ktorý si môžu zrakovo postihnutí klienti buď zakúpiť, alebo požiadať oddelenie kompenzácií ŤZP na ÚPSVaR o získanie peňažného príspevku na kúpu tejto pomôcky. Prijímač je prepojený s palubným počítačom vozidla, pričom tento je po prijatí povelu schopný prehrať do exteriéru zvukovú informáciu o čísle a smere linky a navigovať tak cestujúcich čakajúcich na zastávke.

„Celkový počet vozidiel, do ktorých boli tieto prijímače nainštalované je 38, pričom ide o 15 trolejbusov a 23 autobusov. Tieto vozidlá premávajú najčastejšie na trolejbusových linkách č. 3, 4, 5, 6, 14 a na autobusových linkách č. 21, 22, 24, 26, 27, 29 a 31,“ uviedol na vysvetlenie Ján Šimko, dopravno-prevádzkový námestník DPMŽ. Ďalej doplnil: „Dopravný podnik bude ďalšie nové vozidlá, ktoré bude v budúcnosti obstarávať, už automaticky vybavovať prijímačmi na príjem signálu a rozširovať tak počet vozidiel s touto funkcionalitou. Veríme, že aj keď nie všetky vozidlá MHD Žilina sú v súčasnosti schopné informáciu pre slabozrakých a nevidiacich poskytovať, tak tento počet vozidiel prispeje aspoň malou mierou k uľahčeniu cestovania týmto našim zákazníkom.“

Keďže povelový vysielač VPN01S pracuje na rovnakom princípe na území celého Slovenska, veríme, že túto pomoc využijú nielen zrakovo postihnutí občania Žiliny, ale aj slabozrakí a nevidiaci návštevníci a turisti z iných miest Slovenska.

Ďakujeme!
Erika Kanátová, KS ÚNSS Žilina

Prijímač vysielač APEX VPN01S
Prijímač vysielač APEX VPN01S
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina