http://www.unss.sk/


Aktuality

Deň Bielej palice 2015

15.10.2015 sa už po 6x na celom Slovensku konala dopravno-preventívna akcia „Biela palica 2015“. Cieľom akcie je zvýšiť povedomie účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov, o funkcii bielej slepeckej palice a tak prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách v situáciách, kedy môžu mať nevidiace a ťažko slabozraké osoby záujem prejsť cez vozovku.

V žilinskom kraji bolo spolu 9 stanovísk a to: 2x v Žiline, 1x v Martine, 1x v Turčianskych Tepliciach , 1X v Dolnom Kubíne, 1x v Čadci 1x v Ružomberku, 1x v Trstenej, 1x v Liptovskom Mikuláši. Priamo v Žiline boli hliadky na ul. Vysokoškolákov a Mostná.

Je potešujúce, že ohľaduplnosť vodičov je z roka na rok lepšia, o čom svedčia aj štatistiky. V rámci žilinského kraja, z celkového počtu sledovaných vodičov sa nezastavením nášmu figurantovi prehrešilo „len“ 16,5% vodičov.

Celkovú štatistiku akcie za celé Slovensko a jednotlivé kraje nájdete na stránkach ÚNSS.

Deň Bielej palice 2015 Deň Bielej palice 2015 Deň Bielej palice 2015
Deň Bielej palice 2015 Deň Bielej palice 2015 Deň Bielej palice 2015
Deň Bielej palice 2015odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina