http://www.unss.sk/


Aktuality

Nový prírastok do rodiny optických pomôcok

Vďaka dlhoročnej spolupráci a podpore LIONS clubu Žilina, KS ÚNSS Žilina získalo novú sadu optických pomôcok na strednú a dlhšiu vzdialenosť - 7 ks prizmatických monokulárov, 2 ks predsádky a 1 ks klip na okuliare - na reedukáciu zraku pre zrakovo postihnutých klientov žilinského kraja

ĎAKUJEME

Nový prírastok do rodiny optických pomôcok

Nový prírastok do rodiny optických pomôcok
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina