http://www.unss.sk/


Aktuality

Vďaka LIONS clubu Žilina nové vychytávky kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých na KS ÚNSS Žilina

LIOS club Žilina zakúpil pre KS ÚNSS ďalšie kompenzačné pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím. A to elektronickú čítaciu lupu prenosnú Explore HD8 s displejom s vysokým rozlíšením, plynulým zväčšením 2-30x, plnofarebným režimom – až 17 farebných možností, funkciou zaostrenia na vzdialené predmety až na 12m, možnosťou prepojenia K Tv a PC monitoru, a ďalšími funkciami, ktoré prispôsobujú čítanie bežného textu ľuďom so zrakovým postihnutím, a jej menšieho brata Explore HD5. Tiež prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom Text Reado MR-S, ktoré je vhodné tak pre slabozrakých ľudí na snímanie a čítanie zväčšeného textu s farebným prispôsobením, ako aj pre osoby nevidiace , nakoľko všetky ovládacie prvky sú ozvučené hlasom a po nasnímaní textu je zariadenie schopné reprodukovať naskenovaný text hlasom a umožňuje ďalej s textom pracovať a upravovať . Ďakujeme!
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina