http://www.unss.sk/

Kontakty

Poradenské centrá

MESTO KEDY KDE
Žilina pondelok, streda, štvrtok 7.30 - 15.30 hod. Krajské stredisko ÚNSS, Karpatská 10, 010 08 Žilina tel.: 041/ 56 52 369, mobil: 0905 477 970
Martin pondelok 8.00 – 16.00
streda 12.00 - 16.00
piatok 8.00 – 16.00
Oblastné stredisko sociálnej rehabilitácie ÚNSS, B. Bullu 13, 036 08 Martin tel.: 043/ 428 19 09, mobil: 0905 977 527
Turčianske Teplice prvý štvrtok v mesiaci 13.00 - 17.00 hod. Mestský úrad, Infocentrum
Čadca prvý a tretí pondelok v mesiaci - 9.00 - 12.00 hod. Budova pri Slovenskej pošte, 1. poschodie, č. dverí 108
Kysucké N. Mesto prvá streda v mesiaci - 14.00 - 16.00 hod. Dom Kultúry, miestnosť je potrebné overiť na informáciách
Dolný Kubín štvrtý utorok v mesiaci - 9.30 - 12.00 hod. Mestský úrad, zasadačka 1. poschodie
Liptovský Mikuláš druhý štvrtok v mesiaci - 9.30 - 12.00 hod Dom kultúry Liptovský Mikuláš, ul. Hollého 4
Námestovo druhý utorok v mesiaci - 9.30 - 12.00 hod. Mestský úrad, 1. poschodie - galéria
Ružomberok tretí pondelok v mesiaci - 9.00 - 12.00 hod. Mestský úrad, na prízemí vľavo, miestnosť č. 9
Trstená tretia streda v párnom mesiaci - 10.00 – 12.00 hod. Klub dôchodcov, ul. Malý rad
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina