Poradenské dni

V rámci celého Žilinského kraja vykonávame, v závislosti od typu poskytovanej služby, aj individuálne poradenstvo realizované v sociálnom prostredí klienta.

Žilina

Adresa: Krajské stredisko ÚNSS, Karpatská 10, 010 08 Žilina
Deň: pondelok, streda, štvrtok
Čas: 7:30 – 15:30
Kontakt: 041/ 56 52 369, 0905 477 970, 0915 604 684, 0944 455 076, unss.zilina@unss.sk

Martin

Adresa: Oblastné stredisko sociálnej rehabilitácie ÚNSS, B. Bullu 13, 036 08 Martin
Deň a čas 1: utorok: 8:00 – 16:00, prípadne terén – po dohode
Deň a čas 2: streda: práca v teréne – po dohode

Deň a čas 3: štvrtok: 8:00 – 16:00, prípadne terén – po dohode
Deň a čas 4: piatok: 8:00 – 16:00, prípadne terén – po dohode

Kontakt: Monika Stašíková, 0905 977 527

Turčianske Teplice

Adresa: Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 1, informačné stredisko, Turčianske Teplice
Deň: prvý štvrtok v mesiaci
Čas: 9:00 – 12:00
Kontakt: Monika Stašíková, 0905 977 527

Čadca

Adresa: Budova pri Slovenskej pošte, Námestie Slobody 101, 1. poschodie, č. dverí 108, Čadca
Deň: prvý a tretí pondelok v mesiaci
Čas: 9:00 – 12:00
Kontakt: 0905 477 970, unss.zilina@unss.sk

Kysucké Nové Mesto

Adresa: Dom Kultúry, ul. Litovelská, prízemie – zasadačka, Kysucké Nové Mesto
Deň: prvá streda v mesiaci
Čas: 14:00 – 16:00
Kontakt: 0905 477 970, unss.zilina@unss.sk

Dolný Kubín

Adresa: Mestský úrad, zasadačka 1. Poschodie, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, Dolný Kubín
Deň: štvrtý utorok v mesiaci
Čas: 9:30 – 12:00
Kontakt: 0905 477 970, unss.zilina@unss.sk

Liptovský Mikuláš

Adresa: Dom kultúry Liptovský Mikuláš, ul. Hollého 4, Liptovský Mikuláš
Deň: druhý štvrtok v mesiaci
Čas: 10:00 – 12:00
Kontakt: 0905 477 970, unss.zilina@unss.sk

Ružomberok

Adresa: Mestský úrad, malá zasadačka 1. Poschodie, Námestie A. Hlinku 1
Deň: tretí pondelok v mesiaci
Čas: 10:00 – 12:00
Kontakt: 0905 477 970, unss.zilina@unss.sk

Námestovo

Adresa: Mestský úrad, 1. poschodie – galéria, ul. Cyrila a Metoda 329/6 Námestovo
Deň: druhý utorok v mesiaci
Čas: 9:30 – 12:00
Kontakt: 0905 477 970, unss.zilina@unss.sk

Trstená

Adresa: Klub dôchodcov, ul. Malý rad, Trstená
Deň: Tretia streda v párnom mesiaci
Čas: 10:00 – 12:00
Kontakt: 0905 477 970, unss.zilina@unss.sk