Krajské stredisko ÚNSS v Žiline

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Seminár na SZŠ Žilina

Dňa 28.3. 2023 sme realizovali už tradičný jednodňový seminár na Strednej zdravotníckej škole v Žiline, o činnosti a poslaní ÚNSS, sociálnych dôsledkoch ZP, spojený s prezentáciou kompenzačných a optických pomôcok…

Prejsť na stránku Aktuality