Krajské stredisko ÚNSS v Žiline

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Dovolenka na OSSR Martin

Z dôvodu čerpania letnej DOVOLENKY bude OSSR Martin v termíne od 19.07.2021 do 06.08.2021 ZATVORENÉ! Prosíme klientov aby sa na prípadné konzultácie telefonicky objednali na najbližší vhodný termín, príp. využili…

Prejsť na stránku Aktuality