Krajské stredisko ÚNSS v Žiline

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Oznam pre klientov OSSR Martin – Pozor zmena!!!

Z dôvodu organizačných zmien pristupujeme k zmene ordinačných hodín na mesiac jún 2024 nasledovne:   Pondelok:               práca v teréne – po dohode Utorok:                   práca v teréne – po dohode Streda:                  …

Ďakujeme LIONS clubu Martin!

Ďakujeme LIONS clubu Martin za vybavenie OSSR Martin novými optickými a kompenzačnými pomôckami v hodnote 500 €. Všetky nové pomôcky budú k dispozícii na prezentáciu a nácvik práce s pomôckou, pre zrakovo postihnutých klientov okresu…

Prejsť na stránku Aktuality