Krajské stredisko ÚNSS v Žiline

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odbornú činnosti v sociálnej oblasti – poskytovanie základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, sprievodcovstva a predčítateľskej služby, podporu voľnočasových aktivít členov ÚNSS, vyšetrenia optometristom, preventívne vyšetrenia detí  bezkontaktným autorefraktometer Plusoptixom, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Poradenské dni od 1. júna 2020

Od 01.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach: Fáza 3 prijatých opatrení Odborní pracovníci začínajú v tejto fáze poskytovať aj sociálne služby…

Prejsť na stránku Aktuality