Krajské stredisko ÚNSS v Žiline

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Letná dovolenka na OSSR Martin

Z dôvodu čerpania letnej dovolenky bude OSSR Martin v termíne: 22.08.2022 – 26.08.2022 ZATVORENÉ! Prosíme klientov aby sa na prípadné konzultácie telefonicky objednali na najbližší vhodný termín, príp. využili služby…

Oznam pre klientov KS ÚNSS Žilina a OSSR Martin

Z dôvodu účasti na Celoslovenskom stretnutí odborných pracovníkov ÚNSS, bude KS ÚNSS Žilina a OSSR Martin v termíne od 10.8.2022 do 12.8.2022  ZATVORENÉ. Prosíme klientov, aby sa v prípade potrebnej konzultácie telefonicky objednali…

Poskytovanie sociálnych služieb

Od 27.04.2022 ruší ÚNSS všetky obmedzenia súvisiace s COVID-19 a sociálne služby poskytuje v plnom rozsahu: Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky. Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou….

Prejsť na stránku Aktuality