Krajské stredisko ÚNSS v Žiline

Krajské stredisko je jedným z ôsmich krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sídliacich v každom krajskom meste. Vykonávame odborné činnosti v sociálnej oblasti – poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvosociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú  a predčitateľskú službu,  preventívne merania zrakových parametrov deťom v predškolskom veku, prezentačnú a osvetovú činnosť.

Aktuality

Letná dovolenka na OSSR Martin

Z dôvodu čerpania letnej dovolenky bude OSSR Martin v termíne: 24.7.2023 – 31.7.2023 ZATVORENÉ! Prosíme klientov aby sa na prípadné konzultácie telefonicky objednali na najbližší vhodný termín, príp. využili služby…

Prejsť na stránku Aktuality