12. ročník cyklu výstav Fragmenty z prírody

Výstavu Obojživelníky, plazy a vodné vtáky pripravuje Slovenské múzeum ochrany prí-rody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v rámci 12. ročníka cyklu výstav Fragmenty z prírody, ktorý je určený predovšetkým pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov. Je doplnená popismi v Braillovom písme a zväčšenej čiernotlači, zvukmi živočíchov a podrobným opisným výkladom. Vďaka výstave sa môžete zoznámiť s vodným prostre-dím a jeho najznámejšími obyvateľmi. Zo zbierok múzea boli vybratí typickí zástupcovia tohto zaujímavého biotopu (bocian biely, kormorán veľký, kačica divá, rosnička zelená, ropucha zelená, salamandra škvrnitá, užovka obojková, vretenica severná a ďalší). Všetky vystavené exponáty budú prístupné hmatovému vnímaniu. Jednotlivé druhy živočíchov sa predstavia z hľadiska ich spôsobov správania, vzhľadu, výskytu, druhov potravy, spôsobov lovu a významu. Veríme, že vás výstava zaujme a prinesie mnohé nové informácie a poznatky z tejto určite atraktívnej časti živej prírody.

Výstava bude prístupná verejnosti od 28. októbra 2014 do 19. novembra 2014 v zrekon-štruovaných priestoroch budovy múzea na Školskej ul. 4 v Liptovskom Mikuláši. V prípade záujmu o výstavu sa, prosím, vopred nahláste. Vernisáž výstavy sa uskutoční 28.10. 2014 o 10.00 hod.

Kontakt

Mgr. Eva Mauritzová
tel.č.: 044/ 547 72 11
e-mail: mauritzova(zavináč)smopaj.sk

Na stiahnutie

Plagát výstavy, formát jpg, 1,61 MB
Pozvánka na vernisáž výstavy 28.10. 2014, formát jpg, 786 kB