Ako poskytujeme sociálne služby od 10.05.2021 v Žilinskom kraji

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Pri zhoršení epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 môže dôjsť k obmedzeniu poskytovania spôsobu terénnych a ambulantných služieb podľa aktuálneho COVID automatu. Konkrétne informácie o prípadných obmedzeniach nájdete na webovej stránke nášho Krajského strediska.

Odporúčania pre klientov ÚNSS

 • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronický na nasledujúcich kontaktoch.
 • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím, či aktuálnou krízovou situáciou súvisiacou s COVID-19.

Krajské stredisko ÚNSS Žilina Karpatská 10, 01008 Žilina, tel.č.: 041/ 56 52 369

Erika Kanátová, 0905 477 970, kanatova@unss.sk

Bernadeta Cingelová, 0911 496 596, cingelova@unss.sk

Eva Machovská, 0910 317 282, machovska@unss.sk

Denisa Veselovská, 0944 455076, veselovska@unss.sk

Oblastné stredisko sociálnej rehabilitácie Martin, B.Bullu 13, 036 08 Martin, tel.č.: 043 428 19 09

Milota Strončeková, 0905 977 527, stroncekova@unss.sk

Požiadavky na klienta pre poskytnutie služby v osobnom kontakte:

 • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas. Nevyhnutnosť potreby poskytnutia služby v osobnom kontakte vyhodnotí odborný pracovník ÚNSS a dohodne s klientom ďalší postup.
 • Podmienkou poskytnutia každej sociálnej služby zo strany klienta/sprevádzajúcej osoby je prekrytie horných dýchacích ciest.
 • Do priestorov ÚNSS nie je možné vstúpiť bez prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
 • Klient/sprevádzajúca osoba sa pred poskytnutím sociálnej služby musí preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní (v okresoch zaradených v III. a IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU).
 • Negatívnym výsledkom testu sa nemusia preukázať osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka definovaná v §1 ods.2  písm. c) až m) vo Vyhláške 187 ÚVZ SR zo dňa 16.04.2021 a klienti/sprevádzajúce osoby v okresoch v I. a II. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU.
 • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.
 • Klient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19.

MY sme tu pre VÁS! Ďakujeme Vám, že dbáte na bezpečnosť a zdravie nielen seba ale aj ostatných!