Ako poskytujeme sociálne služby od 15.03.2021

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby dištančnou formou – telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Ak je požiadavka klienta ÚNSS neodkladná a nie je možné ju poskytnúť dištančnou formou je možné požiadať o poskytnutie sociálnej služby v osobnom kontaktne len na otvorených poradenských miestach.
 • Sociálne služby sú poskytované len ambulantne – na KS ÚNSS Žilina a OSSR Martin, terénne sociálne služby sú naďalej pozastavené.

Odporúčania pre klientov ÚNSS

 • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronický na nasledujúcich kontaktoch.
 • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím, či aktuálnou krízovou situáciou súvisiacou s COVID-19.

Požiadavky na klienta pre poskytnutie služby v osobnom kontakte:

 • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas. Nevyhnutnosť potreby poskytnutia služby v osobnom kontakte vyhodnotí odborný pracovník ÚNSS a dohodne s klientom ďalší postup.
 • Do priestorov ÚNSS je možné vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
 • Klient/sprevádzajúca osoba sa pri vstupe do priestorov ÚNSS musia preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu podľa COVID AUTOMATU:
  • Okres v IV. – III. stupni – test nie starší ako 7 dní
  • Okres v II. stupni – test nie starší ako 14 dní
  • Okres v I. stupni – test nie starší ako 21 dní
 • Negatívnym výsledkom testu sa nemusí preukázať:
 • Osoba, ktorá prekonala COVID 19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace.
 • Osoba, ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID 19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní
 • Osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID 19. Táto osoba musí túto skutočnosť preukázať potvrdením vystaveným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.
 • Klient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19.

Kontakty na možnosť objednania sa:

Mgr. Erika Kanátová
vedúca KS ÚNSS Žilina
0905 477 970kanatova@unss.skOblasť: celý žilinský kraj
JUDr. Bernadeta Cingelová0911 496 596cingelova@unss.skPre okresy Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča
Mgr. Eva Machovská0910 317 282machovska@unss.skPre okresy Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča
Mgr. Denisa Veselovská0944 455 076veselovska@unss.skPre okresy: Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
PhDr. Milota Strončeková0905 977 527stroncekova@unss.skPre okresy: Martin, Turčianske Teplice

MY sme tu pre VÁS! Ďakujeme Vám, že dbáte na bezpečnosť a zdravie nielen seba ale aj ostatných!