Ako poskytujeme sociálne služby od 21.04.2021 v Žilinskom kraji

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou nasledovne:
MESTOKEDYKDE
ŽilinaPondelok 7.30 – 15.30 hod.
Streda 7.30 – 15.30 hod.
Štvrtok 7.30 – 15.30 hod.
Krajské stredisko ÚNSS, Karpatská 10, 010 08 Žilina  tel.: 041/ 56 52 369, mobil: 0905 477 970
Martinpondelok 8.00 – 16.00 hod.
streda 12.00 – 16.00 hod.
piatok 8.00 – 12.00 hod.  
Oblastné stredisko sociálnej rehabilitácie ÚNSS, B. Bullu 13, 036 08  Martin tel.: 043/ 428 19 09, mobil: 0905 977 527  
Turčianske Tepliceprvý štvrtok v mesiaci 14.00 – 17.00 hod.Mestský úrad Turčianske Teplice – informačné stredisko , Partizánska 1 tel.: 043/ 428 19 09, mobil: 0905 977 527
Čadcaprvý a tretí pondelok v mesiaci 9.00 – 12.00 hod.Budova pri Slovenskej pošte, 1. poschodie, č. dverí 108, Nám. Slobody 101 tel.: 041/ 56 52 369, mobil: 0905 477 970
Kysucké N. Mestoprvý utorok v mesiaci 14.00 – 16.00 hod.Dom Kultúry, prízemie – zasadačka, Litovelská 75 tel.: 041/ 56 52 369, mobil: 0905 477 970
Liptovský Mikulášdruhý štvrtok v mesiaci 10:00 – 12.00 hodDom Kultúry, Hollého 4, 3. poschodie, Hollého 4 tel.: 041/ 56 52 369, mobil: 0905 477 970
Námestovodruhý utorok v mesiaci 9.30 – 12.00 hod.Mestský úrad, 1. poschodie – galéria, Cyrila a Metoda 329 tel.: 041/ 56 52 369, mobil: 0905 477 970
Ružomberoktretí pondelok v mesiaci 10.00 – 12.00 hod.Mestský úrad, malá zasadačka 1. poschodie, Nám. A. Hlinku 17 tel.: 041/ 56 52 369, mobil: 0905 477 970
Trstenátretia stredav párnom mesiaci 10.00 – 12.00 hod.Klub dôchodcov, ul. Malý rad tel.: 041/ 56 52 369, mobil: 0905 477 970

Pri zhoršení epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 môže dôjsť k obmedzeniu poskytovania spôsobu terénnych a ambulantných služieb podľa aktuálneho COVID automatu. Konkrétne informácie o prípadných obmedzeniach vo Vašom kraji nájdete na webových stránkach našich Krajských stredísk.

Odporúčania pre klientov ÚNSS

 • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronický na nasledujúcich kontaktoch.
 • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím, či aktuálnou krízovou situáciou súvisiacou s COVID-19.

Požiadavky na klienta pre poskytnutie služby v osobnom kontakte:

 • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas. Nevyhnutnosť potreby poskytnutia služby v osobnom kontakte vyhodnotí odborný pracovník ÚNSS a dohodne s klientom ďalší postup.
 • Podmienkou poskytnutia každej sociálnej služby zo strany klienta/sprevádzajúcej osoby je prekrytie horných dýchacích ciest.
 • Do priestorov ÚNSS nie je možné vstúpiť bez prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu.
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
 • Klient/sprevádzajúca osoba sa pred poskytnutím sociálnej služby musí preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní.
 • Negatívnym výsledkom testu sa nemusia preukázať osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka definovaná v §1 ods.2  písm. c) až m) vo Vyhláške 187 ÚVZ SR zo dňa 16.04.2021.
 • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.
 • Klient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19.

MY sme tu pre VÁS! Ďakujeme Vám, že dbáte na bezpečnosť a zdravie nielen seba ale aj ostatných!