Bezpečne s bielou palicou…

V pondelok 15. októbra si pripomíname Svetový deň bielej palice a aj preto sa to nimi bude na našich cestách len tak hemžiť. Na jar sme totiž oslovili Prezídium Policajného zboru, Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy, predložili sme projekt Nadácii Allianz a po trojnásobnom „áno“ sme sa pustili do príprav Dňa bielej palice 2018.

Fotografia: Prechod cez priechod

… na cestách

Oporou nám je Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z., ktorý chodcov so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, cieľom zvýšiť informovanosť vodičov a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä tých so zrakovým postihnutím. Aby vodiči vedeli, ako dať nevidiacemu či slabozrakému chodcovi najavo, že ho na priechode zaregistrovali, ako ho adekvátnym spôsobom upozorniť, že mu dávajú prednosť a môže bezpečne prejsť na druhú stranu vozovky. Aby si boli načistom, že na trúbenie, upozornenie svetlami či posunkami treba v tomto prípade radšej zabudnúť. Prečo? Jednoduché: trúbenie môže byť vnímané ako výstraha pred potenciálnym nebezpečenstvom, no a posúďte sami, čože už gestikulácia či blikanie povie nevidiacemu?

Priebeh dopravno-výchovnej akcie nečakajú tento rok žiadne zmeny: vybrané priechody pre chodcov po celom Slovensku budú v čase medzi ôsmou a dvanástou dve hodiny patriť figurantovi (aktívnemu používateľovi bielej palice), zapisovateľovi červených a čiernych bodov udelených okoloidúcim motoristom a informátorovi, ktorý zastaveným vodičom vysvetlí čo a ako. Vo vzdialenosti 100 až 150 metrov od tejto skupinky bude ďalšia, v tmavozelených uniformách, v rukách letáky a ako darček malé voňavé autíčko. Bločky na pokuty nie. V tento deň a za tento priestupok sme vám vybavili ospravedlnenku.

Opakovanie je matkou múdrosti, preto si krátkym inštruktážnym videom s názvom Bezpečne na cestách s bielou palicou osviežte pamäť.

A kde sa v pondelok môžeme stretnúť?

Deň bielej palice 2018 – kompletný zoznam miest, priechodov a časov
Mesto Priechod (ulica) Čas akcie na priechode
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica Námestie slobody 9:00 – 11:00
Lučenec Fándlyho ulica 9:00 – 11:00
Lučenec Ulica Dekréta Matejovie 9:00 – 11:00
Veľký Krtíš Lučenecká ulica (pri Bille) 9:00 – 11:00
Veľký Krtíš Lučenecká ulica (pri J-Stave) 9:00 – 11:00
Rimavská Sobota Malohontská ulica 8:30 – 10:30
Zvolen Divadelná ulica 10:00 – 12:00
Brezno Ulica ČSA 10:00 – 12:00
Banská Štiavnica Križovatka 9:00 – 11:00
Bratislavský kraj
Bratislava Štefánikova ulica (pri Prezidentskej záhrade) 9:00 – 11:00
Bratislava Ružinovská ulica 9:00 – 11:00
Bratislava Ursínyho ulica 9:00 – 11:00
Bratislava Borská ulica 9:00 – 11:00
Bratislava Rusovská cesta (pri Vlasteneckom námestí) 9:00 – 11:00
Bratislava Krčace 9:00 – 11:00
Malacky Radlinského ulica 9:00 – 11:00
Pezinok Bratislavská ulica 9:00 – 11:00
Košický kraj
Košice Trieda KVP (pri poliklinike) 9:00 – 11:00
Košice Čermeľská cesta 9:00 – 11:00
Budimír autobusová zastávka Kaštieľ 9:00 – 11:00
Sečovce Námestie sv. Cyrila a Metoda 9:00 – 11:00
Rožňava Šafárikova ulica (pri vojenskej správe) 9:00 – 11:00
Michalovce Ulica A. Markuša 9:00 – 11:00
Spišská Nová Ves Letná ulica 9:00 – 11:00
Prešovský kraj
Prešov pri Štátnych lesoch SR 9:00 – 11:00
Poprad Ulica L. Svobodu 9:00 – 11:00
Levoča Cesta I/18 (pri nemocnici) 9:00 – 11:00
Vranov nad Topľou Ulica J. Kráľa 8:00 – 10:00
Stará Ľubovňa Levočská ulica (pri ZŠ) 8:00 – 10:00
Svidník Ulica sovietskych hrdinov (pri Bille) 9:00 – 11:00
Svidník Ulica sovietskych hrdinov 9:00 – 11:00
Humenné Kukorelliho ulica 8:00 – 10:00
Nitriansky kraj
Nitra Ulica A. Hlinku 9:00 – 11:00
Levice Ulica M. R. Štefánika 9:00 – 11:00
Topoľčany Hviezdoslavova ulica 9:00 – 11:00
Šaľa Vlčanská ulica 10:00 – 12:00
Trenčiansky kraj
Trenčín Žilinská ulica 9:30 – 11:30
Bánovce nad Bebravou Svätoplukova ulica 9:00 – 11:00
Považská Bystrica Lánska ulica (pri nemocnici) 10:00 – 12:00
Dubnica nad Váhom Ulica obrancov mieru 10:00 – 12:00
Púchov Ulica 1. mája 9:00 – 11:00
Partizánske Námestie SNP 10:00 – 12:00
Myjava Štefánikova ulica 10:00 – 12:00
Trnavský kraj
Trnava Zelenečská ulica 10:00 – 12:00
Galanta Ulica Z. Kodálya 10:00 – 12:00
Sereď Ulica M. R. Štefánika (pri kostole) 10:00 – 12:00
Dunajská Streda Hlavná ulica (pri škole) 10:00 – 12:00
Hlohovec Pribinova ulica 10:00 – 12:00
Piešťany Hlboká ulica 10:00-12:00
Senica Sotinská ulica 10:00 – 12:00
Skalica Mallého ulica 10:00 – 12:00
Žilinský kraj
Žilina Ulica vysokoškolákov 9:00 – 11:00
Čadca Palárikova ulica 9:00 – 11:00
Dolný Kubín Radlinského ulica 8:00 – 9:30
Martin Zelená ulica 10:00 – 12:00
Liptovský Mikuláš Štúrova ulica 10:00 – 12:00
Ružomberok Ulica J. Kačku 9:30 – 11:30
Námestovo Štefánikova ulica 10:00 – 12:00
Trstená Pri Roháči 10:00 – 12:00

Fotografia: Rozdávame pochvaly a poučenia

… a na uliciach

Tento rok rozširujeme spoluprácu s Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy a v uliciach metropoly sa zameriame na bariéry na verejných priestranstvách, ktoré predstavujú pre ľudí so zrakovým postihnutím nebezpečenstvo. Budeme si všímať napr. prekážky na reliéfnych orientačných prvkoch, t. j. na umelých vodiacich líniách, varovných a signálnych pásoch. Vyhláška č. 532/2002 Z. z. totiž hovorí o tom, že vo vzdialenosti minimálne 800 milimetrov na obe strany od ich okraja do nich nesmú zasahovať žiadne prekážky. To platí aj pre zaparkované autá alebo reklamné pútače.

Označovanie výkopov má takisto svoje pravidlá. Aby sa predišlo pádom či zraneniam, musia byť označené tak, aby boli vnímateľné – pre nevidiaceho hmatom (prostredníctvom bielej palice), pre slabozrakého na pohľad (výraznou farbou).

Prekážka musí byť pevne vyznačená pri zemi do výšky 100 milimetrov obrubou a vo výške 1 100 milimetrov pevným, hmatateľným a v porovnaní s okolím farebne kontrastným označením. Takto to vyžaduje vyhláška 532/2002 Z. z.

Fotografia: Signalizácia bielou palicou

Ďakujeme Nadácii Allianz za finančné krytie akcie, poisťovni Allianz za úrazové poistenie našich figurantov a Zelenej vlne RTVS za to, že nám pomôže dostať sa medzi motoristov.