Biela pastelka opäť pomáha

V stredu 26. septembra sa konal už 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka. Tá je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich a prejav ľudskej solidarity a dobrej vôle.

ÚNSS ju usporadúva každoročne na jeseň. Zbierka prebiehala vo vyše 100 mestách a obciach celého Slovenska a na jej organizácii sa podieľalo približne 2 000 dobrovoľníkov. V rámci Žilinského kraja sa spolu vyzbieralo 6 509,10 €. Zbierka konala v mestách:

Žilina –1 702,95 €

Bytča – 435,78 €

Rajec – 197,15 €

Martin – 360,18 €

Turčianske Teplice – 174,91 €

Kysucké Nové Mesto – 412,71 €

Čadca – 801,44 €

Turzovka – 201,39 €

Krásno Nad Kysucou – 217,77 €

Ružomberok – 394,10 €

Liptovský Mikuláš – 498,07 €

Dolný Kubín – 268,78 €

Námestovo – 302,62 €

Trstená – 91,51 €

Tvrdošín – 209,17 €

v malej oravskej obci Čimhová – 240,57 €

Dovoľte, aby sme sa poďakovali všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili aktívne ako dobrovoľníci či prostredníctvom kúpy spinky v tvare bielej pastelky, prípadne zaslaním SMS.

Do zbierky sa môžete ešte stále zapojiť do konca roka 2012:

  • v rámci dopredaja – kúpou spinky s vyobrazením bielej pastelky
  • zaslaním SMS správy na číslo 820 v hodnote 1 €
  • vkladom ľubovoľného príspevku na číslo účtu 4030016212/3100

Výnos bude použitý na sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých občanov, ktoré im pomáhajú začleniť sa do normálneho života, ako je napr. sprístupňovanie informácií, špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosti o domácnosť, čítanie Braillovho slepeckého písma a iné špeciálne zručnosti, rozvoj činností podporujúcich sebadôveru a samostatnosť v súkromnom i spoločenskom živote a na vytváranie podmienok na realizáciu a rozvoj týchto aktivít, podľa §5 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. O verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

Viac o zbierke sa dozviete na webovej stránke www.bielapastelka.sk.