Ďakujeme LIONS clubu Martin!

Ďakujeme LIONS clubu Martin za vybavenie OSSR Martin novými optickými a kompenzačnými pomôckami v hodnote 500 €.

Všetky nové pomôcky budú k dispozícii na prezentáciu a nácvik práce s pomôckou, pre zrakovo postihnutých klientov okresu Martin a Turčianske Teplice.

 

Ďakujeme