Deň Bielej palice 2015

15.10.2015 sa už po 6x na celom Slovensku konala dopravno-preventívna akcia „Biela palica 2015“. Cieľom akcie je zvýšiť povedomie účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov, o funkcii bielej slepeckej palice a tak prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách v situáciách, kedy môžu mať nevidiace a ťažko slabozraké osoby záujem prejsť cez vozovku.

V žilinskom kraji bolo spolu 9 stanovísk a to: 2x v Žiline, 1x v Martine, 1x v Turčianskych Tepliciach , 1X v Dolnom Kubíne, 1x v Čadci 1x v Ružomberku, 1x v Trstenej, 1x v Liptovskom Mikuláši. Priamo v Žiline boli hliadky na ul. Vysokoškolákov a Mostná.

Je potešujúce, že ohľaduplnosť vodičov je z roka na rok lepšia, o čom svedčia aj štatistiky. V rámci žilinského kraja, z celkového počtu sledovaných vodičov sa nezastavením nášmu figurantovi prehrešilo „len“ 16,5% vodičov.

Celkovú štatistiku akcie za celé Slovensko a jednotlivé kraje nájdete na stránkach ÚNSS.