Dôležité!!! Zmena poradenského miesta pre poskytovanie sociálnych služieb pre zrakovo postihnutých klientov okresu Dolný Kubín

Od 1.7.2021 budeme naše služby pre zrakovo postihnutých klientov okresu Dolný Kubín poskytovať v priestoroch:

Denné centrum – kancelária č. 6

Obrancov mieru 1769/2

026 01 Dolný Kubín

…. a to pravidelne každý štvrtý utorok v mesiaci od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Kontakt:

Mgr. Erika Kanátová – vedúca KS ÚNSS Žilina – 0905 477 970

Mgr. Denisa Veselovská – sociálny pracovník pre región Orava, Liptov – 0944 455 076