Informatizácia MHD v Žiline – nové informačné zastávkové panely s hlasovým výstupom

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. neustále vyvíja snahu zvyšovať kvalitu prepravných služieb a zvlášť v oblasti informovanosti cestujúcich. V rámci projektu “Informatizácia MHD v Žiline”, ktorý obsahuje etapu venovanú informovanosti cestujúcich priamo na zastávkach v podobe elektronických informačných zastávkových panelov, ktoré zabezpečujú informácie o reálnych odchodoch všetkých liniek. Tieto panely sú vybavené aj hlasovým výstupom, čím sprístupnil informácie o daných spojoch aj pre zrakovo postihnutých cestujúcich. Túto službu môžu zrakovo postihnutí cestujúci využiť použitím kompenzačnej pomôcky – povelového vysielača, a to tak, že stačením určeného tlačidla sa dozvedia informácie o zastávke a odchodoch liniek. Po ukončení projektu by tak mohlo byť v Žiline  vybavených až 50 zastávok MHD.

Zároveň dávame do pozornosti, že na zastávkach MHD v Žiline rozmiestnili QR kódy, ktoré slúžia ako virtuálny panel pre danú zastávku. Cestujúci sa už nemusia vyhľadávať svoj spoj manuálne cez cestovný poriadok – stačí si naskenovať QR kód v mobilnom telefóne  a zobraziť odkaz vo webovom prehliadači. Všetky spoje s reálnym časom odchodu budú mať priamo vo svojom mobile. Odkaz QR kódu je vždy aktuálny pre konkrétnu zastávku. Ak si odkaz na konkrétnu obľúbenú zastávku uložíte do svojho mobilu, môžete si ho kedykoľvek a kdekoľvek otvoriť, a tak zistiť reálne odchody spojov zo zastávky.