Každý dovidí na hviezdy III.

V roku 2009 sa zrealizoval pilotný projekt Považského múzea v Žiline a Krajského strediska Žilina Únie nevidiacich a slabozrakých, ktorého nosnou aktivitou boli tvorivé dielne drôtovania a paličkovanej čipky s vianočnou tematikou jednak pre klientov Únie ale aj pre širokú verejnosť. Výsledkom boli nádherné dekoračné predmety, nové priateľstvá a neopakovateľná atmosféra. Podujatie Každý dovidí na hviezdy v roku 2010 vstúpilo do svojho druhého ročníka.

„V renesančnom Sobášnom paláci v Bytči klienti Únie a návštevníci paláca opäť vyrábali z drôtu a paličkovanej čipky vianočné dekorácie a zároveň sa zdokonaľovali v technikách, ktoré si odskúšali na prvom stretnutí. V paláci bol prvýkrát predstavený monumentálny betlehem štiavnického rezbára Jána Palka, ktorý si slabozrakí mohli precítiť aj rukami. Pre ostatných návštevníkov bola pripravená prezentácia pomôcok a zariadení kompenzujúcich stratu alebo poškodenie zraku,“ zhodnotila druhý ročník Erika Kanátová, vedúca Krajského strediska UNSS v Žiline.

Zvládnutím základných drotárskych techník bude tretí ročník vianočného podujatia Každý dovidí na hviezdy zameraný na prácu s hlinou. Lektori projektu žilinská výtvarníčka Mária Chomisteková a sochár Martin Dzurek z Modry sprostredkujú prostredníctvom hliny Príbeh umenia v niekoľkých umeleckých zastávkach.

Obdobie napríklad praveku okrem zoznámenia sa so vznikom umenia, výkladom o jaskynných maľbách, rituálnych soškách, megalitických stavbách, bude aj o výrobe jednoduchých figúrok alebo nádob. Na dotvorenie predstavy o histórii umenia budú na workshope nainštalované muzeálne artefakty, ktoré s jednotlivými obdobiami súvisia a zároveň budú slúžiť na haptickú prezentáciu.

Len pre zaujímavosť obdobie praveku bude ilustrovať zlomok mamutoviny z obdobia 25 až 30 tisíc rokov p.n.l., ďalej amfora lužickej kultúry, ktorá sa používala ako nádoba na posmrtné milodary. Podobným spôsobom sa návštevníci integrovaného podujatia a slabozrakí zoznámia so starovekom, stredovekom a umením novoveku.

„Veríme, že v nedeľu 18. decembra 2011 Sobášny palác v Bytči navštívi veľa zrakovo zdravých ľudí, ktorí nám pomôžu vytvoriť nezabudnuteľnú vianočnú atmosféru spolupatričnosti. Pomocné oči a ruky poskytnú aj poslucháči Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, ktorý dlhoročne spolupracuje s Úniou slabozrakých a nevidiacich,“ povedala na záver Lucia Hrebeňárová zo Žilinskej univerzity.

Organizátori 3. ročníka podujatia Každý dovidí na hviezdy, ktoré sa uskutoční v nedeľu 18. decembra 2011 od 10,00 hod do 16,00 hod v Sobášnom paláci v Bytči – Žilinský samosprávny kraj, Považské múzeum v Žiline, Krajské stredisko UNSS v Žiline a Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity ďakujú touto cestou sponzorom za poskytnutie vianočných dobrôt, ktoré si budú môcť účastníci tohto stretnutia ochutnať.

Autor: Považské múzeum v Žiline
Mgr. Adriana Brziaková