Nový prírastok do rodiny optických pomôcok

Vďaka dlhoročnej spolupráci a podpore LIONS clubu Žilina, KS ÚNSS Žilina získalo novú sadu optických pomôcok na strednú a dlhšiu vzdialenosť – 7 ks prizmatických monokulárov, 2 ks predsádky a 1 ks klip na okuliare – na reedukáciu zraku pre zrakovo postihnutých klientov žilinského kraja

ĎAKUJEME