Poďakovanie mestu Žilina

Vďaka pohotovostnému fondu z rozpočtu mesta Žilina pre výbor mestskej časti Vlčince a pani poslankyni Janke Filipovej, sme vďaka finančnému daru 500€, mohli pre Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline, doplniť „arzenál“ kancelárskych, hygienických a čistiacich prostriedkov.