Poďte sa zapojiť do boja proti zelenému zákalu! Čakáme vás v Banskej Bystrici, Žiline a v Trnave

Ruku na srdce! Kto z vás vie, že mierne bolesti hlavy, pobolievanie očí či ich únava, bolesť “za očami“, ktoré asi väčšina z nás („nepobežím predsa s každou boliestkou k lekárovi!“) pripisuje únave, nadmernej pracovnej záťaži, nedostatku spánku a pod, môže signalizovať vznik glaukómu, tzn. Niektorého zo skupiny ochorení oka, ktoré sú spojené s poškodením zrakového nervu, zhoršeným periférnym videním a pri jeho neskorom zistení, neskorej alebo nedostatočnej liečbe môžu viesť až k slepote?

Zväčša ide o pomaly postupujúce ochorenie bez výraznejších príznakov, spojené so zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý pacient vôbec nemusí vnímať. Akútna forma glaukómu sa ohlási bolesťou hlavy a očí, ich začervenaním (jedného alebo oboch) a zhoršením videnia. A ak sa k tomu pridá vek nad 40 rokov, výskyt glaukómu v rodine, krátkozrakosť nad – 4 dioptrie, ďalekozrakosť, ochorenie ciev, migréna, poranenie oka alebo časté zápaly očí, je riziko vzniku glaukómu ešte vyššie.

Zelený zákal sa vyskytuje aj u novorodencov a detí, v populácii dospelých nad 40 rokov hovoria štatistiky asi o 2 % ľudí, ktoré ním trpia. Úplne sa vyliečiť nedá, avšak pomocou liečby sa spomalí jeho progres. Jedinou stratégiou, ako predísť vzniku glaukómu, je včasná prevencia, pravidelné návštevy očného lekára, včasné odhalenie ochorenia a včasná liečba.

Fotografia: Glaukóm

Svetový týždeň glaukónu aj s ÚNSS

Nedovoľte, aby vás zelený zákal prekvapil! Na viacerých miestach Slovenska sa od 11. Do 18. marca budete môcť podrobiť krátkemu vyšetreniu špecialistov a získať odbornú konzultáciu. Bez objednávania, bez výmenného lístka od praktického lekára a bez platenia.

Ak ste z Banskej Bystrice a okolia, alebo to v pondelok 12. marca budete mať kedykoľvek medzi 9.00 a 16.00v do Europa SC len na skok, využite bezplatné meranie vnútroočného a krvného tlaku, hladinu cukru v krvi a rozhodne neobíďte stánok Krajského strediska ÚNSS Banská Bystrica, ktorý vám odhalí dopad glaukómu na praktický život. Čaká vás prezentácia našich služieb a možnosť vyskúšať si niektoré z optických a kompenzačných pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutím. Už tradičným vyvrcholením aktivít Svetového týždňa glaukómu v kraji bude Beh v tme na štadióne na Štiavničkách. Podujatia pripravilo Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Lions klubom Banská Bystrica, s OZ Glaukóm, Očnou klinikou FNsP F.D Roosevelta, Surveye s. r. o., Slovenskou glaukómovou spoločnosťou a MUDr. Praženicovou.

Prezentácia našej organizácie, ponuky kompenzačných a optických pomôcok pre ľudí s ťažkým poškodením zraku a poradenstvo ohľadom riešenia sociálnych dôsledkov zrakového postihnutia sú pre vás vďaka Krajskému stredisku ÚNSS Žilina pripravené 15. marca od 12.00 do 16.00 hod. v OC Mirage v Žiline. LIONS club Žilina, OC MIRAGE a MUDr. Molitorová ponúknu meranie zrakových parametrov.

Krajské stredisko ÚNSS Trnava sa na vás teší 14. marca medzi 8.00 a 12:00 hod. Nájdete ich vo fakultnej nemocnici, v pavilóne chirurgických disciplín, na prízemí. V čakárni ambulancie č.3 budú prezentovať služby ÚNSS a pomôcky pre slabozrakých a nevidiacich.

Príďte! Nedovoľte, aby vás zelený zákal prekvapil!