Pozvánka na výstavu “Využívanie jaskýň človekom od praveku po súčasnosť”

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Žilina, pripravilo pre Vás – už po 13x – výstavu v rámci cyklu „Fragmenty z prírody“ , tentoraz s tematickým zameraním na život pravekého človeka v jaskyniach pod názvom „Využívanie jaskýň človekom od praveku po súčasnosť.

Vybrané exponáty budú prezentovať rôzne nálezy z jaskýň, ktoré svedčia o činnosti človeka od najstarších dôb dokumentujúce drvenie obilia, výrobu úžitkových predmetov, zhotovovanie textílií a pod. exponáty sú ošetrené popiskami vo zväčšenom i Braillovom písme.

Výstava bude prístupná od 11.11.2015 do 4.12.2015, vo výstavných priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ul. Školská 4.

Ste srdečné vítaní!

Pozvánka na vernisáž výstavy z cyklu Fragmenty z prírody – “Využívanie jaskýň človekom od praveku po sučasnosť”, formát jpg, 659kB

Plagát pre výstavu z cyklu Fragmenty z prírody – “Využívanie jaskýň človekom od praveku po sučasnosť”, formát jpg, 3MB