Pozývame na konferenciu s názvom Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho budúcnosť

Obrovský dosah, ktorý má vynález tohto reliéfneho písma na životy nevidiacich na celom svete si všetci o čosi intenzívnejšie uvedomujeme vždy začiatkom roka. Štvrtý január, deň narodenia Louisa Brailla, bol totiž v roku 2001 Svetovou úniou nevidiacich (WBU) vyhlásený za Svetový Braillov deň. Budúci rok bude na narodeninovej torte presne 210 sviečok a jedným z prvých darčekov od ÚNSS bude odborná konferencia s názvom Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho budúcnosť.

Fotografia: Blanka Mináriková – Bodkované čítanie

Ide v poradí o siedmu konferenciu na tému prístupnosť a sprístupňovanie kultúry ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorú organizuje ÚNSS. V uplynulých rokoch sme sa zamerali na sprístupňovanie literárnych textov, múzeí, historických pamiatok, výstav a audiovizuálnych, zatiaľ posledná konferencia sa konala v roku 2016 v Poprade a bola venovaná vlastným kultúrnym aktivitám samotných ľudí so zrakovým postihnutím. Siedma konferencia bude bodkovaná.

Fotografia: Pražská tabuľka a Kolíčková písanka

Fotografia: Braillovský riadok

Braillovo písmo pre odbornú i laickú verejnosť

V dňoch 24. a 25. októbra sa v Bratislave uskutoční už 7. odborná konferencia o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám s názvom Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho budúcnosť. Vítaní sú ľudia so zrakovým postihnutím, predovšetkým používatelia Braillovho písma, zamestnanci vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, odborníci na aplikácie Braillovho písma v spojení s IKT, ale i tí, ktorí ho využívajú na označovanie v najrôznejších oblastiach každodennej praxe.

Fotografia: Jednou z disciplín Braillovskej olympiády je Lekáreň

Radi by sme účastníkom ponúkli ucelenú informáciu o súčasnom stave a perspektívach využitia Braillovho písma. Naším zámerom je poukázať na to, že ani takmer 200 rokov po jeho vzniku sa tento geniálny nástroj komunikácie nedostáva do úzadia a obava, že technológie, ako sú e-knihy, zvukové knihy a čítače obrazovky ho môžu nahradiť, je neopodstatnená. Braillovo písmo má svoj trvalý a nezastupiteľný význam, možnosti jeho uplatnenia sa neustále rozširujú – zoberme si len kultúrne inštitúcie, informačné systémy, dopravu… A to je len začiatok.

Program konferencie Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho budúcnosť, formát rtf, 792kB