Projekt s názvom Nákupný asistent už aj v Ružomberku

Uľahčiť a spríjemniť nakupovanie ľuďom so zrakovým postihnutím, slabozrakých zbaviť stresu z nekonečného blúdenia medzi často sa meniacimi regálmi, nevidiacich pocitu odkázanosti na pomoc a čakania na to, kto, kedy a koľko času na nich bude mať. Toto si zaumienili v spoločnosti BILLA Slovensko a spolu s občianskym združením BILLA ľuďom a ÚNSS sa pustili do realizácie projektu s názvom Nákupný asistent.

Úlohou nákupného asistenta je zákazníka so zrakovým postihnutím osloviť, predstaviť sa a ponúknuť mu svoju pomoc. Počas celého nákupu ho sprevádza po predajni, pomôže nájsť požadovaný tovar a popíše jednotlivé produkty (druh, značku, dátum spotreby, cenu, gramáž, dávkovanie, spôsob prípravy, E-čka – skrátka sprostredkuje všetky informácie, ktoré si človek bez zrakového postihnutia dokáže zistiť sám). Ak sa nevidiaci či slabozraký rozhodne platiť kartou, nákupný asistent mu navedie ruku k terminálu, ak hotovosťou, zamestnanec v pokladni pre istotu nahlas zopakuje nominálnu hodnotu bankovky, prípadný výdavok odráta priamo do ruky. Po zaplatení tovaru nákupný asistent nájde miesto, kde si zákazník môže tovar poodkladať a následne ho vyprevadí z predajne.

„Uvedomili sme si, že iba ochota pomôcť nestačí,“ hovorí Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka BILLA Slovensko. „Pri dolaďovaní služby sme konzultovali postup priamo s ľuďmi z ÚNSS. Po spustení projektu v Bratislave sme videli, že má zmysel posunúť ho aj do regiónov, keďže zákazníci pozitívne ocenili tento nápad a reakcie boli nad očakávania. Sme radi, že z dobrého nápadu sa stal zmysluplný a najmä realizovateľný spôsob, ako prispieť k nákupnému komfortu ľudí so zrakovým postihnutím. Veríme, že navnadíme aj ďalších ľudí k pomoci druhým,“ dodala.

Fotografia: Pomedzi regály so simulačnými okuliarmi a klapkami
V ÚNSS sme pripravili informačné materiály (letáky, komiks a krátke inštruktážne video) a školenie pre zamestnancov príslušných predajní a v januári 2017 začala spoločnosť BILLA poskytovať túto službu pilotne v troch bratislavských predajniach: na Nobelovom námestí v Petržalke, na Segnerovej v Karlovej Vsi a v Cubicone v Mlynskej doline. V posledných mesiacoch prebehli ďalšie školenia a ľudia so zrakovým postihnutím už môžu samostatne nakupovať aj v Bille v Levoči, Nitre a v Ružomberku.

Fotografia: Byť na chvíľu zrakovo postihnutým

V spolupráci s Nadáciou Pontis zorganizovala ÚNSS a spoločnosť BILLA Slovensko pre zamestnancov celodenný workshop. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa o poslaní našej organizácie, najčastejších diagnózach, oboznámiť sa s optickými a kompenzačnými pomôckami (nielen tými, ktoré sú využívané pri nakupovaní) a zistiť, ako s človekom so zrakovým postihnutím efektívne komunikovať, t. j. že je dôležité nevidiaceho či slabozrakého osloviť, upovedomiť ho o svojom príchode a odchode, že gestá bez verbalizácie nemajú príliš veľkú výpovednú hodnotu a pod. Veľkým obohatením bol vstup dvoch klientov so zrakovým postihnutím, ktorí prítomným priblížili svoje vlastné životné skúsenosti, problémy, s ktorými sa stretávajú, ale aj možnosti ich riešenia.

A popoludní sa šlo naostro. Zamestnanci sa rozdelili do dvojíc, jeden si nasadil okuliare simulujúce niektorý druh zrakového postihnutia alebo klapky na oči – takto sa už podvádzať skutočne nedá – a spoločne sa vybrali medzi regály. Pre širokú verejnosť boli počas workshopu pripravené 4 stanoviská, kde si záujemcovia mohli vyskúšať Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou, niektoré kompenzačné a optické pomôcky či spoločenské hry.