S bielou palicou v ruke cez priechod pre chodcov

V piatok 13. októbra si už 8. ročníkom dopravno-preventívnej akcie pripomenieme Svetový deň bielej palice. Jej cieľom je motoristom ozrejmiť, ako sa správať, keď na priechode pre chodcov zočia človeka s bielou palicou. Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z. síce skupinu chodcov so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, ale predsa len ani trúbenie, ani gestikulácia, ani blikanie svetlami nie sú ešte minulosťou.

A prečo vlastne takto nie? Vysvetlenie je jednoduché: trúbenie môže byť vnímané ako výstraha pred potenciálnym nebezpečenstvom a posunky či blikanie svetlami nevidiaci, pochopiteľne, neuvidí.

Foto: Nevidiaci s vodiacim psom signalizuje úmysel prejsť cez cestu

Bezpečne na cestách s bielou palicou

Ešte jesto času poučiť sa! ÚNSS pripravila v lete 2016 edukačné video s ukážkami signalizácie orientačnou, signalizačnou a opornou bielou palicou. Primárne je určený autoškolám ako výučbový materiál pre budúcich vodičov, pomôcť však pomôže aj tým skúsenejším. Náš cieľ je jasný: Bezpečne na cestách s bielou palicou.

Deň bielej palice 2017 v našom kraji

Tento rok sa do akcie zapojí celkovo 48 miest a 55 priechodov pre chodcov (kompletný zoznam nájdete na stránkach Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska). Priebeh Dňa bielej palice nečakajú tento rok žiadne zmeny: vybrané priechody budú v piatok 13. októbra v čase medzi 08.00 a 12.00 2 hodiny patriť figurantovi (aktívnemu používateľovi bielej palice), zapisovateľovi červených a čiernych bodov okoloidúcich motoristov a informátorovi. ÚNSS sa usiluje simulovať prirodzenú situáciu, preto spolupracujúci policajti hliadkujú za priechodom, vo vzdialenosti 100 – 150 m od neho, neprechádzajú cez priechod spolu s nevidiacim. Disciplinovaným vodičom sa ujde osviežovač vzduchu do auta, nedisciplinovaným poučenie o priestupku. Osvetový charakter akcie je zárukou, že každý vyviazne bez pokuty.

Foto: Každému sa ujde informačný leták

V roku 2017 nás vďaka spolupráci s Prezídiom Policajného zboru budete môcť stretnúť na týchto miestach:

Deň bielej palice 2017 – Žilinský kraj
Mesto Priechod (ulica) Čas akcie na priechode
Žilina Ul. vysokoškolákov 9:00 – 11:00
Čadca Palárikova 9:00 – 11:00
Martin Zelená 10:00 – 12:00
Dolný Kubín Radlinského 8:00 – 9:30
Ružomberok J. Kačku 9:00 – 11:00
Liptovský Mikuláš Štúrova 10:00 – 12:00
Námestovo Hviezdoslavova 10:00 – 12:00
Trstená Pri Roháči 10:00 – 12:00