S podporou Lions Clubu Žilina

Pomocná ruka Lions Clubu Žilina nám vlani podala finančné prostriedky, vďaka ktorým sme mohli nakúpiť pomôcky pre našich klientov. Zabezpečili sme si sadu optických pomôcok na prácu v teréne, ktorými sme vybavili našu pracovníčku pre regióny Liptov a Orava, budík s českým hlasovým výstupom a matematický program LAMBDA pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Zakúpené kompenzačné a optické pomôcky
Zakúpené kompenzačné a optické pomôcky

Pomôcky pre klientov nášho strediska
Pomôcky pre klientov nášho strediska

Do konca roka 2018 mohli nevidiaci a slabozrakí Žilinského kraja čerpať finančné prostriedky z Fondu adresnej pomoci. Celkovo 1 000 € bolo určených na doplatky pri zakúpení kompenzačných či optických pomôcok schválených ÚPSVaR. Vďaka štedrosti darcov sme piatim klientom pomohli kompenzovať dôsledky zrakového postihnutia.

Srdečne ďakujeme Lions Clubu Žilina za dlhodobú spoluprácu!