Seminár na SZŠ Žilina

Dňa 28.3. 2023 sme realizovali už tradičný jednodňový seminár na Strednej zdravotníckej škole v Žiline, o činnosti a poslaní ÚNSS, sociálnych dôsledkoch ZP, spojený s prezentáciou kompenzačných a optických pomôcok pre zrakovo postihnutých, praktickými ukážkami práce s nimi, výukou techník sprievodcovstva a chôdze s bielou palicou pre žiakov SZŠ Žilina.

Budúci zdravotníci si odniesli vedomosti, ktoré môžu zúročiť na maturitných skúškach.

http://drive.google.com/file/d/1Susvghk7qF2lCVyuSFTqIjZf0bDc9Adw/view