Účasť KS ÚNSS Žilina na charitatívnej akcii

Účasť KS ÚNSS Žilina na charitatívnej akcii v STOP SHOP-e Liptovský Mikuláš, za účasti ostatných neziskových organizácií, charitatívnych spolkov a združení, zameraných na pomoc chorým, či ľuďom s rôznym postihnutím alebo zdravotným handicapom, kde sme prezentovali činnosť a poslanie ÚNSS, poskytovali informácie a priblížili život so zrakovým postihnutím širokej verejnosti a prezentovali rôzne špecifické typy kompenzačných a optických pomôcok, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým ľuďom pri rôznych činnostiach, kompenzujú stratu alebo poškodenie zraku, nahrádzajú, dopĺňajú, či podporujú chýbajúce alebo oslabené zrakové funkcie.

Akcia sa konala 23.03.2012. Ďakujeme STOP SHOP-u za bezplatné poskytnutie priestorov a ústretovosť pri realizovaní prezentácie.