Vďaka LIONS clubu Žilina nové vychytávky kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých na KS ÚNSS Žilina

LIOS club Žilina zakúpil pre KS ÚNSS ďalšie kompenzačné pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím. A to elektronickú čítaciu lupu prenosnú Explore HD8 s displejom s vysokým rozlíšením, plynulým zväčšením 2-30x, plnofarebným režimom – až 17 farebných možností, funkciou zaostrenia na vzdialené predmety až na 12m, možnosťou prepojenia K Tv a PC monitoru, a ďalšími funkciami, ktoré prispôsobujú čítanie bežného textu ľuďom so zrakovým postihnutím, a jej menšieho brata Explore HD5. Tiež prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom Text Reado MR-S, ktoré je vhodné tak pre slabozrakých ľudí na snímanie a čítanie zväčšeného textu s farebným prispôsobením, ako aj pre osoby nevidiace , nakoľko všetky ovládacie prvky sú ozvučené hlasom a po nasnímaní textu je zariadenie schopné reprodukovať naskenovaný text hlasom a umožňuje ďalej s textom pracovať a upravovať . Ďakujeme!