Výcvik sociálno – komunikačných zručností pre uplatnenie sa na trhu práce

V dňoch 2. – 4. marca Krajské stredisko UNSS v Prešove v spolupráci s kolegami zo Žiliny usporiadalo vo Veľkej Lomnici výcvik komunikačných zručností pre 14 mladých nezamestnaných zrakovo postihnutých klientov. Program a aktivity kurzu boli zamerané na zvýšenie zamestnateľnosti účastníkov na trhu práce.

Nevidiaci a slabozrakí klienti sa zaoberali sebapoznávaním, pozitívnymi stránkami osobnosti, hľadali motiváciu pre zamestnanie.
Ďalšou fázou výcviku bolo oboznámenie sa s písomnosťami trhu práce, ako si napísať žiadosť, životopis, motivačný list. V skupinách si prakticky mali možnosť vyskúšať napísať jednotlivé písomnosti.

V záverečnej časti si rolovými hrami vyskúšali formy správania v konkrétnych situáciách zo života ťažko zrakovo postihnutých ľudí. Kurz bude mať ešte pokračovanie dvoma stretnutiami na Krajských strediskách v Prešove a v Žiline, kde sa účastníci výcviku zamerajú na zručnosti potrebné pri osobnom pohovore s potencionálnym zamestnávateľom.

Výcvik viedli: Mgr. Denisa Mydliarová, PaedDr. Jozef Hlubovič

Spätné väzby od klientov:

  • Hodnotím kurz viac než pozitívne.
  • Páčila sa mi príjemná, takmer domáca atmosféra, priateľský kolektív a aj to, že sme sa navzájom spoznali.
  • Všetko sa to odohrávalo v pokojnom prostredí a tak sa nevyskytovali rušivé monenty a mohli sme sa sústrediť na prednášky, čo hodnotím tiež pozitívne.
  • Do života mi to dalo veľa. Teraz už viem, ako sa píše žiadosť do práce a aj motivačný list, čo som dovtedy nevedela a bolo dobré sa aj niečo viac dozvedieť o písaní životopisu. Jednoducho na ten kurz nemôžem povedať jedno zlé slovo.
  • Bolo aj zaujímavé dozvedieť sa o spôsobe počúvania druhého, niečo som o tom už vedela, ale keďže sme o tom hovorili viac do hĺbky, pomohlo mi to v komunikácii s ostatnými. Ani trochu neľutujem, že som sa kurzu zúčastnila, bol to veľmi príjemne strávený čas.
  • Som veľmi rada že som sa mohla zúčastniť na tomto výcviku komunikačných zručnosti.
  • Kurz naplnil moje očakávania, naučila som sa riešiť rôzne situácie, potrebne pre zrakovo postihnutých.
  • Verím že mi pomôže v mojom budúcom profesnom živote.

Výcvik je súčasťou projektu „z krízy von“, ktorý je financovaný z prostriedkov Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

PaedDr. Jozef Hlubovič