Ako relaxovali zrakáči v Liptovskom Mikuláši v roku 2023

Dobrý kuchár, dobrý guľáš na správnom mieste

V sobotu 27.5.2023 sa uskutočnil v Bobrovci guľáš organizovaný ÚNSS z LM. Atmosféra bola veselá, slniečko sa na všetkých usmievalo a samozrejme guľáš bol výborný aj vďaka šikovnému kuchárovi Tomášovi. V mene únie patrí poďakovanie Hostincu Slovan, ktorý poskytol priestory terasy, spoločnosti St.Nicolaus za sponzorský dar a darčekový pozdrav od primátora mesta LM Ing. Jána Blcháča.

 

Nie je čaj ako čaj

Dňa 10.9. 2023 si dali členovia ZO Liptovský Mikuláš  Čaj u pána senátora od Ivana Stodolu. Divadlo Zrakáč ho naservírovalo so všetkým, čo k tomu patrí v rámci Festivalu v miestnom kultúrnom dome. Hra sa odohráva takmer pred 100 rokmi a zachytáva prvopočiatky demokracie na našom území.

 

V zdravom tele, zdravý duch

Tak ako každoročne sa konal počas letných dní od 4.8 do 6.8.2023 tradičný rekondičný pobyt v Hoteli Lesník v Turčianskych Tepliciach. Aj napriek hroziacemu zlému počasiu to napokon vyšlo k spokojnosti všetkých zúčastnených. Poďakovanie patrí mestu Liptovský Mikuláš za sponzorský dar v podobe grantovej výzvy.