Všade pekne, pod Roháčmi v roku 2023 opäť najkrajšie

Z rozprávky do rozprávky

Členovia ZO Námestovo sa dňa 5. septembra 2023 vybrali na cestu do minulosti. Do sídla richtára, príbytkov mešťanostov, remeselníkov i roľníkov, zavítali do školy, zaskočili do olejárne, usadili sa za hrnčiarsky kruh, zašli do vodného mlyna, vyškrabali sa na pastviny k salašu, dokonca sa zamiešali medzi Goralov. Akcia sa niesla pod názvom Po stopách minulosti a balíčky na cestu pripravila výletníkom aj grantová komisia. Prvá výprava viedla do Zuberca, pozdĺž Studeného potoka do Múzea Oravskej dediny. Ako spomína hospodárka ZO Námestovo Helena Gičová: „ Prekvapení nebolo konca kraja.“ Vydarený projekt bol doplnený aj o krátky kvíz, či sa dohovoríte s Goralmi. Trojica, ktorá uhádla správne odpovede bude na jar korzovať v tričku s logom Krásy Oravy, ktoré pre víťazov pripravila ZO Námestovo. Ak sa chcete dozvedieť viac, siahnite po časopise Dúha č.6/2023.